Korumalı arkadaş (Visual Basic)

Protected FriendAnahtar sözcük birleşimi bir üye erişim değiştiricisidir. Hem arkadaş erişimi hem de tanımlı öğeler üzerinde korumalı erişimi, bu nedenle aynı derlemede, kendi sınıflarından ve türetilmiş sınıflardan erişilebilen her yerde erişilebilir hale gelir. Protected FriendYalnızca sınıfların üyelerinde belirtebilirsiniz; Protected Friend yapılar devralınamadığı için bir yapının üyelerine uygulayamazsınız.

Not

Visual Studio 'da F1 Yardımı ' nı seçmek, Protected Friend korumalı veya arkadaşiçin yardım sağlar. IDE, bileşik sözcük yerine imleç altında tek belirteci seçer.

Ayrıca bkz.