Genişletme (Visual Basic)

Bir dönüştürme işlecinin () bir CType sınıfı ya da yapıyı özgün sınıf veya yapının tüm olası değerlerini tutabilecek bir türe dönüştürdüğü anlamına gelir.

Genişletme anahtar sözcüğüyle dönüştürme

Dönüştürme yordamının öğesine ek olarak belirtmeniz gerekir Public Shared Widening .

Genişletme dönüştürmeleri her zaman çalışma zamanında başarılı olur ve veri kaybına neden olmaz. Örnekler Single Double , Char String temel türüne ve türetilmiş bir türe örnektir. Türetilmiş tür temel türün tüm üyelerini içerdiğinden ve bu nedenle temel türün bir örneği olduğundan, bu son dönüştürme işlemi genişletme.

Tüketim kodu, CType olsa bile, genişletme dönüştürmeleri için kullanmak zorunda değildir Option Strict On .

WideningAnahtar sözcüğü bu bağlamda kullanılabilir:

Operator Deyimi

Genişletme ve daraltma dönüştürme işleçlerinin tanımları için bkz. nasıl yapılır: dönüştürme Işleci tanımlama.

Ayrıca bkz.