Distinct Tümcesi (Visual Basic)

Sonraki sorgu yan tümcelerinde yinelenen değerleri ortadan kaldırmak için geçerli aralık değişkeninin değerlerini kısıtlar.

Syntax

Distinct 

Açıklamalar

DistinctYan tümcesini kullanarak benzersiz öğelerin bir listesini döndürebilirsiniz. DistinctYan tümce sorgunun yinelenen sorgu sonuçlarını yoksaymasına neden olur. DistinctYan tümcesi, yan tümcesi tarafından belirtilen tüm dönüş alanları için yinelenen değerler için geçerlidir Select . Hiçbir Select yan tümce belirtilmemişse yan tümce, Distinct yan tümcesinde tanımlanan sorgu için Aralık değişkenine uygulanır From . Aralık değişkeni sabit bir tür değilse, sorgu Yalnızca türün tüm üyeleri var olan bir sorgu sonucuyla eşleşiyorsa sorgu sonucunu yoksayar.

Örnek

Aşağıdaki sorgu ifadesi bir müşteri listesini ve müşteri siparişlerinin bir listesini birleştirir. DistinctYan tümcesi, benzersiz müşteri adları ve sipariş tarihlerinin listesini döndürmek için dahil edilmiştir.

Dim customerOrders = From cust In customers, ord In orders
           Where cust.CustomerID = ord.CustomerID
           Select cust.CompanyName, ord.OrderDate
           Distinct

Ayrıca bkz.