XML Eksen Özellikleri (Visual Basic)

Bu bölümdeki konular Visual Basic XML ekseni özelliklerinin sözdizimini belgebelgeleyin. XML eksen özellikleri, kodunuzda doğrudan XML erişimi kolaylaştırır.

Bu Bölümde

Konu Description
XML Özniteliği Axis Özelliği Bir nesnenin özniteliklerine nasıl erişebileceğinizi açıklar XElement .
XML Alt Axis Özelliği Bir nesnenin alt öğelerine nasıl erişebileceğinizi açıklar XElement .
XML Descendant Axis Özelliği Bir nesnenin alt öğelerinin nasıl erişebileceğini açıklar XElement .
Extension Indexer Özelliği Veya nesneleri koleksiyonundaki tek tek öğelere nasıl erişebileceğinizi açıklar XElement XAttribute .
XML Value Özelliği Veya nesnelerinin bir koleksiyonunun ilk öğesinin değerine nasıl erişebileceğinizi açıklar XElement XAttribute .

Ayrıca bkz.