Çözümlere genel bakış

Çözümler, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasının satın alınabilmesi, paylaşılabilmesi veya bir kuruluştan bir diğerine başka şekilde aktarılabilmesi için vardır. Çözümleri AppSource'tan veya bir bağımsız yazılım satıcısından (ISV) edinebilirsiniz. Çözüm, bir ortama uygulama olarak aktarabildiğiniz veya mevcut bir uygulamaya özelleştirmeler kümesi olarak uygulayabildiğiniz bir dosyadır.

Daha fazla bilgi: Teknik İnceleme: Çözüm Üreticileri için Desenler ve İlkeler

Dağıtacağınız bir uygulama oluşturan bir ISV iseniz, çözümler kullanmanız gerekir. Çözümler kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Çözümleri kullanarak uzantıları paketleme ve dağıtma.

Çözüm bileşenleri

Bir çözüm bileşeni, potansiyel olarak özelleştirebileceğiniz bir şey temsil eder. Bir çözüme dahil edilebilecek herhangi bir şey, bir çözüm bileşenidir. Aşağıda, bir çözümde görüntüleyebileceğiniz çözüm bileşenlerinin bir listesi verilmiştir:

 • Uygulama Şeridi

 • Uygulama

 • Makale Şablonu

 • İş Kuralı

 • Grafik

 • Bağlantı Rolü

 • Sözleşme Şablonu

 • Özel Denetim

 • Pano

 • E-posta Şablonu

 • Entity

 • Varlık İlişkisi

 • Alan

 • Alan Güvenlik Profili

 • Şekil

 • Adres Mektup Birleştirme Şablonu

 • İleti

 • Seçenek Kümesi

 • Eklenti Derlemesi

 • Süreç

 • Sdk İleti İşleme Adımı

 • Güvenlik Rolü

 • Servis Bitiş Noktası

 • Site Haritası

 • Sanal Varlık Veri Sağlayıcısı

 • Sanal Varlık Veri Kaynağı

 • Web Kaynağı

  Çoğu çözüm bileşeni, diğer çözüm bileşenleri içinde yuvalanmıştır. Örneğin bir varlık; formlar, görünümler, grafikler, alanlar, varlık ilişkileri, iletiler ve iş kuralları içerir. Bu çözüm bileşenlerinin her biri, bir varlığın mevcut olmasını gerektirir. Bir alan, bir varlık dışında var olamaz. Alanın varlığa bağımlı olduğunu söyleriz. Gerçekte, daha önceki listede gösterilenin iki katı daha fazla çözüm bileşeni vardır ancak çoğu uygulama içinde görünür değildir.

  Çözüm bileşenlerine sahip olmanın amacı, dışa aktarılabilmesi, içe aktarılabilmesi ve (yönetilen çözümlerde) geride herhangi bir şey bırakmadan silinebilmesi adına, Yönetilen Özellikler ve tüm çözüm bağımlılıkları kullanılarak özelleştirilebilecekler üzerindeki sınırlamaların kaydının tutulmasıdır.

Yönetilen ve yönetilmeyen çözümler

Bir yönetilen çözüm, içe aktarıldıktan sonra kaldırılabilir. Bir çözüm kaldırılarak o çözümün tüm bileşenleri silinir.

Bir yönetilmeyen çözümü içe aktardığınızda, o çözümün tüm bileşenlerini varsayılan çözümünüze eklersiniz. Çözümü kaldırarak bileşenleri silemezsiniz.

Özelleştirmiş olduğunuz çözüm bileşenleri içeren bir yönetilmeyen çözümü içe aktardığınızda, yönetilmeyen çözüm içindeki özelleştirmeler, sizin özelleştirmelerinizin üzerine yazılır. Bunu geri alamazsınız.

Önemli

Yalnızca tüm bileşenleri varsayılan çözümünüze eklemek ve var olan tüm özelleştirmelerin üzerine yazmak isterseniz bir yönetilmeyen çözüm yükleyin.

Çözümünüzü dağıtmayı planlamasanız bile, yalnızca, özelleştirdiğiniz uygulama kısımlarını içeren ayrı bir görünüm sağlamak amacıyla bir yönetilmeyen çözüm oluşturmayı ve kullanmayı isteyebilirsiniz. Bir şeyi özelleştirdiğinizde, onu yalnızca oluşturduğunuz yönetilmeyen çözüme ekleyin.

Bir yönetilen çözüm oluşturmak için, çözümü dışa aktardığınızda, yönetilen çözümü seçersiniz. Yönetilen bir çözüm oluşturursanız, bunu, oluşturmak için kullandığınız kuruluşun aynısına içe aktaramazsınız. Onu yalnızca farklı bir kuruluşa aktarabilirsiniz.

Çözümler nasıl uygulanır

Uygulamanızın aslında ne yapacağını belirlemek için, tüm çözümler katmanlar olarak değerlendirilir. Aşağıdaki diyagram, yönetilen ve yönetilmeyen çözümlerin nasıl değerlendirildiğini ve içlerindeki değişikliklerin kuruluşunuzda nasıl görüneceğini gösterir.

Çözüm katmanlama

Altından başlayarak ve üstüne doğru çalışma:

Sistem Çözümleri
Her sistem çözümü, her kuruluşun sahip oluğu bir yönetilen çözüm gibidir. Sistem çözümü, sistemdeki tüm kutudan çıkan bileşenlerin tanımıdır.

Yönetilen Çözümler
Yönetilen çözümler, sistem çözüm bileşenlerini değiştirebilir ve yeni bileşenler ekleyebilir. Birden çok yönetilen çözüm yüklüyse, ilk yüklenen, daha sonra yüklenen yönetilen çözümün altındadır. Bu, yüklenen ikinci çözümün, ondan önce yükleneni özelleştirebileceği anlamına gelir. İki yönetilen çözümün çakışan tanımları varsa, genel kural "Sonuncu kazanır" şeklindedir. Bir yönetilen çözümü kaldırırsanız, onun altındaki yönetilen çözüm etkili olur. Tüm yönetilen çözümleri kaldırırsanız, sistem çözümü içinde tanımlanan varsayılan davranış uygulanır.

Yönetilmeyen Özelleştirmeler
Yönetilmeyen özelleştirmeler, kuruluşunuza, bir yönetilmeyen çözüm aracılığıyla yaptığınız herhangi bir değişikliktir. Sistem çözümü, yönetilen özellikler kullanarak neyi özelleştirip neyi özelleştiremeyeceğinizi tanımlar. Yönetilen çözümlerin yayımcıları, çözümlerine ekledikleri çözüm bileşenlerini özelleştirme yeteneğinizi sınırlamak için aynı yeteneğe sahiptir. Onları özelleştirmenizi engelleyen yönetilen özellikleri olmayan herhangi bir çözüm bileşenini özelleştirebilirsiniz.

Uygulama Davranışı
Bu, gerçekte kuruluşunuzda gördüğünüzdür. Varsayılan sistem çözümü artı herhangi bir yönetilen çözüm, artı uyguladığınız herhangi bir yönetilmeyen özelleştirme.

Yönetilen özellikler

Bazı bileşenler özelleştirilemez. Sistem çözümündeki bu bileşenler, onları özelleştirmenizi engelleyen meta verilere sahiptir. Bunlara, yönetilen özellikler adı verilir. Bir yönetilen çözümün yayımcısı, çözümlerini istemedikleri şekillerde özelleştirmenizi engellemek amacıyla, yönetilen özellikleri de ayarlayabilir.

Çözüm bağımlılıkları

Yönetilen çözümlerin katmanlanma biçimi nedeniyle, bazı yönetilen çözümler, başka yönetilen çözümlerdeki çözüm bileşenlerine bağımlı olabilir. Bazı çözüm yayımcıları, modüler çözümler oluşturmak için bundan yararlanır. Önce bir "temel" yönetilen çözüm yüklemeniz gerekebilir ve ardından temel yönetilen çözümdeki bileşenleri daha da özelleştirecek ikinci yönetilen çözüm yükleyebilirsiniz. İkinci yönetilen çözüm, ilk çözümün parçası olan çözüm bileşenlerine bağlıdır.

Sistem çözümler arasındaki bu bağımlılıkları izler. Yüklü olmayan bir temel çözüm gerektiren bir çözümü yüklemeye çalışırsanız, çözümü yüklemeniz mümkün olmaz. Çözümün, önce başka bir çözümün yüklenmesini gerektirdiğini söyleyen bir ileti alırsınız. Benzer şekilde, bağımlılıklar nedeniyle, ona bağlı bir çözüm yüklü durumdayken temel çözümü kaldıramazsınız. Temel çözümü kaldırabilmeniz için önce bağımlı çözümü kaldırmanız gerekir.

Ayrıca bkz.

Özelleştirmeye başlarken
Özelleştirme için ihtiyacınız olan ayrıcalıklar