Dynamics CRM (yerinde) sürümünü Dynamics 365'e taşıma

Microsoft, Dynamics CRM (yerinde) veritabanınızı Dynamics 365 ve Microsoft Dataverse'e taşımayla ilgili rehberlik sağlar. Araçlar ve belgeler biçiminde ve uygun ve yapılabilir olduğunda yapılandırma görevlerini gerçekleştirerek rehberlik sağlarız. Bu rehberlik, programa davet edilen Dynamics 365 hizmetlerine sahip tüm uygun müşteriler için sunulmaktadır.

FastTrack Merkezinin sunduğu avantajlar arasında, kaynak ortamın Dynamics 365 ve Dataverse'e taşınması konusunda rehberlik sağlama da yer almaktadır.

Not

 • FastTrack hizmetleriyle geçişi yapılan veriler, (belirli bir FastTrack katılımınız için başka bir yer sağlanmış olması dışında) Microsoft'un bakımını yaptığı tesislerdeki herhangi bir yere aktarılabilir, buralarda depolanabilir ve işlenebilir. FastTrack hizmetleri, özel yasalara veya yasal gerekliliklere tabi olan veriler için tasarlanmamıştır veya bu amaca yönelik değildir.
 • Dynamics CRM ve SQL Server sürümlerinin belgelenen desteklenebilirlik bildirimleriyle uyumlu olması gerektiğinden, geçiş işleminin gerçekleştirilmesi için kaynak ortamınızın bir Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 veya Dynamics CRM 2016 sürümü olması ve SQL Server sürümünün SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 veya SQL Server 2016 olması gerekmektedir.
 • Beklenmedik sorunlar (kaynak ortamdaki okunamayan veya bozuk öğeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), bazı öğelerin geçişini engelleyebilir.
 • Desteklenmeyen özelleştirmelerin azaltılması veya düzeltilmesi veya bu yöntemle veritabanı geçişini engelleyebilecek SQL Server düzeyindeki değişikliklerin gerçekleştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

Aşağıdaki tabloda, mevcut kaynak ortamınızdan geçiş için neler beklendiği açıklanmaktadır.

Etkinlik Kaynak ortam beklentisi
Dynamics 365 (online) geçişi Desteklenen Dynamics CRM (yerinde) sürümleri: Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
Desteklenen SQL Server sürümleri: SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
Dynamics CRM ve SQL Server sürümleri, belgelenen sürüm desteklenebilirlik bildirimleriyle uyumlu olmalıdır.
SQL Server verileri yalnızca bir .mdf ve bir .ldf dosyasında olmalıdır.
Kullanıcıların tek bir etki alanına ait olması gerekir.
Geçiş projesi başladıktan sonra başka SQL Server önkoşulları uygulanacaktır. Bunlar, geçiş ilerledikçe ele alınabilir.

Microsoft Dataverse uygulamasına geçiş

Geçiş için etkinleştirme

Verilerinizin geçişini gerçekleştirmek için Microsoft kullanıyorsanız, geçiş için hem Microsoft Dataverse hem de kaynak ortamınızı etkinleştirmek üzere destek sağlayabiliriz. Kaynağa bağlı olarak, çeşitli etkinleştirme adımları gerçekleştirebiliriz. Araçlar ve belgelerden oluşan bir birleşim kullanarak ve uygun ve yapılabilir olduğunda yapılandırma görevlerini gerçekleştirerek sizlere rehberlik sağlarız.

Bazı etkinlikleri gerçekleştirebilmesi için Microsoft'a uygun erişim ve izinleri sağlamanız gerekir.

Geçiş ilkesi ve adımlar

 • Teknik geçiş düzenlemesi Dynamics 365 Lifecycle Services portalında bulunan araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Microsoft, geçiş işlemini yönetmek üzere geçiş aracını kullanmanız için Dynamics 365 Lifecycle Services portalını, sözleşmeye uygun şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.
 • Tüm geçişler için kaynak ortama uygun erişim ve izinler gereklidir.

Son durum

Geçiş toplu işinden sonra beklenen son durum şunları içerir:

 • Kaynak ortamdaki uygun şekilde zamanlanmış ve uygun kaynaklardaki Dynamics CRM ortamı Microsoft Dataverse'e geçirilir.
 • Microsoft tarafından geçiş ortamı için bir geçiş sonrası raporu sağlanır.

Tüm geçişler tamamlandıktan sonraki beklenen son durum şunları içerir:

 • Uygun kaynaktan alınan veriler, Microsoft Dataverse uygulamasına aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde geçirilir.
 • Geçişi yapılacak verilerin türü aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde kaynak ortama bağlıdır.
Kaynak ortam Geçiş türü Geçişi yapılacak öğeler Geçişi yapılmayacak öğeler
Dynamics CRM (yerinde) Yükseltme ve geçiş Tüm veriler Devre dışı bırakılan kullanıcılar geçirilmez.
Sahiplik Tümleştirme kodu geçirilmez.
Paylaşma Tümleştirmeler geçirilmez.
Denetim geçmişi Outlook eşitlemesi.
Meta veriler Exchange eşitlemesi.

Microsoft, geçiş işlemleri sırasında aşağıdakileri gerçekleştirir:

 • Seçilen geçiş senaryosuna ilişkin süreci ve yaklaşımı içeren bir geçiş rehberliği atölyesi düzenleme.
 • Senaryo için uygun olan değerlendirme ve geçiş araçları için ön koşulları sağlama.
 • Geçiş ekibinin değerlendirme ve geçiş amacıyla kaynak ve hedef ortama erişimine ilişkin ön koşulları sağlama.
 • Dynamics 365 Lifecycle Services portalını ve Dynamics CRM On-premises kurulumlarını Dynamics 365 Online'a Geçirme Aracını, bu tür bir kullanıma yönelik şartlara ve koşullara uygun şekilde müşterilerin kullanımına sunma.
 • Değerlendirme ve geçiş araçlarının çalıştırılmasına yardımcı olma (uygulanabilir olması durumunda).
 • İçerik geçişi için hazırlık aşamasında geçiş altyapısını yapılandırma (uygulanabilir olması durumunda).
 • Geçiş altyapısını ve gerekli ön koşulları doğrulamak amacıyla sınırlı test geçişi gerçekleştirme.
 • Üretim CRM geçişinden önce bir pilot geçiş işlemi gerçekleştirme.
 • Seçilen senaryo için geçiş zamanlaması konusunda rehberlik sağlama.
 • Geçiş sorunlarının önceliklendirilmesine katkıda bulunma ve olası çözüm seçenekleri hakkında rehberlik sağlama.
 • Her geçiş için bir son geçiş raporu sağlama.
 • Geçişin tamamlanmasından sonra kullanıcı kabul testi sırasında beş güne kadar geçiş sonrası destek sağlama.

Geçiş işlemleri sırasında siz aşağıdakileri gerçekleştirirsiniz:

 • Değerlendirme ve geçiş etkinlikleri için önerilen proje kaynaklarını sağlama. Bunlar aşağıdakileri içerir:
  • Proje yönetimi.
  • Kullanıcı kabul testi (UAT).
  • Kaynak ve hedef içerik platformlarından sorumlu yöneticiler.
 • Değerlendirme ve geçiş etkinlikleri için altyapı ön koşullarını sağlama (gerekirse).
 • Microsoft personelinin geçiş etkinliklerini gerçekleştirmesi için hazırlama ve hedef ortamlarına erişimini ve gerekli izinleri sağlama (gerekirse).
 • Değerlendirme verilerini toplama etkinliklerini yerine getirme (uygulanabilir olması durumunda).
 • FastTrack tarafından sağlanan çözüm raporunda belirtilen çözüm etkinliklerini yerine getirme (uygulanabilir olması durumunda).
 • FastTrack şablonlarını ve kılavuzlarını kullanarak bir geçiş zamanlaması sağlama.
 • Geçiş kalite güvencesini ve kullanıcı kabul testini tamamlama.
 • Geçiş sonrası çözümleri gerçekleştirme (uygulanabilir olması durumunda).
 • Değişiklik yönetimini ve kullanıcı iletişimlerini planlama ve uygulama (uygulanabilir olması durumunda).
 • Değerlendirme ve geçiş işlemlerinin başarılı şekilde tamamlanması için kaynak sistemde ve cihazlarda yapılması gerekli olan değişiklikleri yönetme ve yapılandırma.

Not

Geçiş işlemlerinde yalnızca katılım sırasında belirlenen güvenlik gereksinimlerine uyan hesaplar kullanılır. Bu tür hesaplar kullanmıyorsanız geçişte gecikmelerle karşılaşabilirsiniz.