Success by Design for Dynamics 365

Success by Design for Dynamics 365, bir Dynamics 365 çözümü için en uygun mimariyi, güvenliği, performansı ve kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla en önemli aşamalarda gerçekleştirilen bir dizi değerlendirmeyle uygulama sürecinde sistematik olarak rehberlik sağlar. Çerçeve üç temel ilke etrafında tasarlanmıştır:

 • Erken bulma
 • Proaktif rehberlik
 • Öngörülebilir başarı

Success by Design çerçevesi uygulama yolculuğunun dört önemli aşamasını kapsar:

 1. Başlat
  • Çözümün genişliğini anlayın. Uygulama iş ortağının hazır olma durumunu değerlendirin.
  • Microsoft'tan beklenen giriş ve çıkışları belirleyin. Yön göstererek rehberlik sağlayın.
 2. Uygula
  • Tasarımın ayrıntılarına gidin ve özel rehberlik sağlayın.
  • Şablonlar ve uygulamaları uygulayın ve ayıklayın.
 3. Hazırla
  • Servise alma içim sistemi ve operasyonel hazırlığı değerlendirin.
  • Başarıyı sağlamak için rehberlik sağlayın ve izleyin.
 4. Çalıştır
  • Müşteri sonuçlarını gözden geçirin. Öğrenilen dersleri gözden geçirin.
  • Müşteri kanıtını derleyin.

Success by Design çerçevesi ve dört aşaması