Standart geçiş değerlendirmesi

Bulut yolculuğunuzu başlatın. Geçiş değerlendirmesi, buluta geçiş değerini anlamanıza ve geçiş işlemini nasıl başaracağınızı öğrenmenize yardımcı olacak ilk adımdır. Microsoft tarafından yönetilen bu değerlendirme sanal olarak sunulur ve genellikle müşterinin 4 ila 8 saat ayırmasını gerektirir.

Geçiş değerlendirmesi, tüm dünyadaki Dynamics AX ve Dynamics CRM kullanıcılarına sunulmaktadır.

📄 Dynamics AX ve Dynamics CRM standart geçiş değerlendirmesi için dinleyici notlarını indirin.

Hedefler

Geçiş değerlendirmesi, bulut yolculuğunuzdaki ilk adımdır. Aşağıdaki konularda size yardımcı olur:

 • Eski, şirket içi çözümünüzden buluta geçiş yapmanın sağladığı avantajları öğrenme.
 • İş hedeflerini tanımlama ve bunları Dynamics 365 işlevlerine bağlama.
 • Çaba ve maliyeti azaltmaya odaklanarak geçiş sürecini en iyi duruma getirmeyi öğrenme.
 • Bulut dönüşümüne yönelik sonraki adımlarınızı belirleme.

İçerik ve sunulacak öğeler

Yükseltme değerlendirmesi raporunuz şunları içerir:

 • Geçerli çözümün durumuna ilişkin inceleme.
 • Yükseltme aracı veya geçiş yaklaşımı aracılığıyla ön kod çalıştırma.
 • Değerlendirme ve yükseltme aracı sonuçlarına ilişkin birleştirilmiş inceleme.
 • Geçiş projesi için üst düzey tahmin aralıkları.
 • Dynamics 365 yükseltme yöntemine ilişkin sorularınız için Soru-Cevap süresi.

Değerlendirme atölyesi ana bileşenleri

1. İşlevsel değerlendirme ve işletme değerlendirmesi

Müşterinin ayırması gereken tahmini süre: iki ila üç saat.

Bu bileşen, geçerli iş süreçlerinizi inceler ve buluta geçiş yaparak yeni özellikler ve geliştirmelerden nasıl yararlanabileceğinizi değerlendirir. Bu değerlendirme şunları içerir:

 • Üst düzey iş süreci ve işlev incelemesi: Şirket içi sürümünüzde yönetilmekte olan geçerli iş süreçlerinizi anlamak ve Dynamics 365'in özellikleriyle eşlemek.
 • Özelleştirme, ISV ve arabirim değerlendirmesi: Geçerli ortamınızdaki özelleştirmelere ve ISV tarafından uygulanan çözümlere ilişkin üst düzey değerlendirme. Bu adımın birincil amacı, tahmini çabayı değerlendirmek ve Dynamics 365'e geçiş yaparken ilgili iş bağımlılıklarını tanımlamaktır.
 • Dynamics 365 sistem incelemesi: Yeni Dynamics 365 işlevlerine ilişkin bir özet ve üst düzey yol haritası edinin.

2. Teknik değerlendirme ve araçlar

Müşterinin ayırması gereken tahmini süre: yaklaşık bir saat.

Teknik değerlendirmeyi başlatmak için, geçerli teknik mimarinizi tanımlamasına yardımcı olmak amacıyla geçiş değerlendirme uzmanımıza şirket içi sisteme erişim izni vermeniz gerekir. Bu bilgiler daha sonra geçerli kodunuz için bir analiz gerçekleştirmek ve Dynamics 365'te nasıl en iyi şekilde kullanılabileceğini belirlemek üzere kullanılacaktır. Microsoft, geçerli şirket içi çözümümüzde barındırılan kişisel bilgilere (PII) erişmeyecek veya sizin bunlara erişim izni vermeniz gerekmeyecektir.

Dynamics AX 2012 teknik değerlendirme raporlarından alınan örnekler

Teknik değerlendirme raporları

Geçiş özeti ve görev listesi raporu

Özelleştirme bilgileri ve görev listesi raporu dahil olmak üzere kod analizi özetini içerir. Görev, geliştirme çabasıyla ilgili yaklaşık tahminleri temsil eder.

Geçiş özeti raporu

3. Üst düzey geçiş özeti

Müşterinin ayırması gereken tahmini süre: bir veya iki saat.

Standart geçiş değerlendirmesi, şirket içi çözümden Dynamics 365'e geçiş için gereken süre, çaba ve kaynakları temel alarak seçenekleri ortaya çıkarır. Değerlendirme ve geçiş raporu şunları içerir:

 • İşlevsel ve teknik değerlendirmeye ilişkin inceleme.
 • Mevcut özelleştirmeleri en iyi şekilde işleme yöntemi.
 • Önerilen yükseltme yaklaşımı.
 • Geçiş yolculuğundaki sonraki adımlar.

Zaman çizelgesi ve beklenen kaynak katılımı

Microsoft tarafından yönetilen değerlendirme iki gün boyunca gerçekleştirilecek olmakla birlikte sizin ayırmanız gereken toplam süre dört ila sekiz saat arasında olacaktır. Başlangıçtan bitişe kadar gerçeklemesi beklenenler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.

Değerlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ask-dmp@microsoft.com adresinden bize ulaşın.

Değerlendirme zaman çizelgesi

Geçiş değerlendirmesi bileşenleri

Standart geçiş değerlendirmesi

Ayrıca bkz.

Şirket içi geçiş programına genel bakış
İş için hazır geliştirme planı
Programla ilgili SSS
Dynamics AX'ten bulutta Dynamics 365'e geçiş
Dynamics AX ile Dynamics 365 özellik karşılaştırması
CRM platformu değerlendirme aracı
Video: Dynamics 365 geçiş programı