Stok yaşlandırma raporu örnekleri ve mantığı

Önemli

Dynamics 365 for Finance and Operations, özel iş işlevlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için amaca yönelik oluşturulmuş uygulamalar haline geldi. Bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Lisans Kılavuzu.

Bu konu, Stok yaşlandırma raporunun sonuçlarının nasıl yorumlanacağını gösteren bazı örnekler sunar. Bu rapor, seçili bir madde veya madde grubu için eldeki miktar ve stok değerlerini çeşitli dönem demetlerinde kategorileştirir. Bu konu ayrıca raporun iç mantığını da gösterir.

Bu konudaki örneklerde, standart Stok yaşlandırma raporunda sunulan sonuçlar gösterilmektedir. Ancak genel olarak, özellikle de işlenmesi gereken çok sayıda madde ve ambara sahipseniz bu raporun Stok yaşlandırma raporu depolama sürümünü kullanmanız önerilir. Stok yaşlandırma raporu depolaması, oluşturduğunuz her raporu kaydeder, sonuçları etkileşimli bir sayfa ve bir grafik olarak gösterir ve kaydedilmiş herhangi bir raporu dışa aktarmanızı sağlar.

Bu örneklerde kullanılan örnek veriler

Bu konudaki örnekler, bu bölümde açıklanan örnek stok hareketi verilerini temel almaktadır.

Depolama boyutu kurulumu

Örnek sistem, aşağıdaki depolama boyutları kurulumunu içerir.

Dosya Adı Active Fiziksel stok Mali stok
Tesis Evet Evet Evet
Ambar Evet Evet No

Stok modeli

Örnek sistem için, serbest bırakılan ürünlerin stok modeli FIFO ve stok modeli için Maliyet fiyatı ayarı Fiziksel değeri dahil et'tir.

Stok hareketleri

Örnek sistem, 1000 madde numarasına sahip olan serbest bırakılan ürün için aşağıdaki stok hareketlerini içerir.

Referans Tesis Ambar Giriş Çıkış Fiili tarih Mali tarih Miktar Maliyet tutarı Fiziksel maliyet tutarı
Satın alma siparişi 1 11 Satın alınan Mart 15 Mart 15 10 1,000 1,000
Satın alma siparişi 2 21 Satın alınan Mart 15 Mart 15 10 2,000 2,000
Satın alma siparişi 1 11 Alınan Nisan 15 5 375
Transfer emri 1 11 Satılan Mayıs 2 Mayıs 2 -5 -458,33 -458,33
Transfer emri 1 12 Satın alınan Mayıs 2 Mayıs 2 5 458.33 458.33
Satış siparişi 1 12 Satılan Mayıs 3 Mayıs 3 -1 -91,67 -91,67

Her dönem demetindeki miktarların ve tutarların hesaplanması

Önceki bölümlerde açıklanan örnek verileri kullanarak, aşağıdaki ayarlara sahip bir Stok yaşlandırma raporu çalıştırabilirsiniz:

 • Başlangıç tarihi: 9 Mayıs 2020
 • Tesis: Görüntüle
 • Ambar: Hayır
 • Madde numarası: Toplam
 • Yaşlandırma dönemi: Bu alanı aylık demetler oluşturmak üzere ayarlayın.

Bu durumda, oluşturulan raporun içeriği aşağıdaki örneğe benzeyecektir.

Madde kodu Tesis Eldeki miktar Eldeki değer Stok değeri miktarı Stok değeri Ortalama birim maliyeti 8/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Miktar P1:Tutar P2:Miktar P2:Tutar P3:Miktar P3:Tutar
1000 1 14 1,283.33 14 1,283.33 91.67 5.00 458.33 9.00 825.00
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
1000 Toplam 24.00 3,283.33 5.00 458.33 19 2,825.00

Bu örnek raporda aşağıdaki ayrıntılara dikkat edin:

 • Raporda gösterilen Stok değeri miktarı, Stok değeri ve Ortalama birim maliyet değerleri, mali stok boyutu (bu durumda Tesis) için olan değerlerdir.

  Örneğin, 1 numaralı tesiste, rapor aşağıdaki bilgileri gösterir:

  • Stok değeri miktarı değeri 14'tür (= 10 + 5 – 5 + 5 – 1).
  • Stok değeri değeri 1.283,33'tür (= 1.000 + 375 – 458,33 + 458,33 – 91,67).
  • Ortalama birim maliyet değeri 91,67'dir.
  • Her bir dönem demetindeki Eldeki stok değeri değeri ve Tutar değeri Ortalama birim maliyet değeri kullanılarak hesaplanır.
 • Rapor, her dönem demeti için alınan toplam stok miktarını özetleyerek her bir dönem demeti için eldeki miktarı belirler. Daha sonra, maddelerin kullandığı stok modelini dikkate almaksızın, verilen toplam miktarı düşmek için ilk giren, ilk çıkan (FIFO) ilkesini uygular.

Aynı raporu tekrar çalıştırırsanız, ancak bu kez hem Tesis hem de Ambar alanlarını Görüntüle olarak ayarlarsanız, yeni rapor aşağıdaki örneğe benzer.

Madde kodu Tesis Ambar Eldeki miktar Eldeki değer Stok değeri miktarı Stok değeri Ortalama birim maliyeti 8/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Miktar P1:Tutar P2:Miktar P2:Tutar P3:Miktar P3:Tutar
1000 1 11 10 916.67 14 1,283.33 91.67 5.00 458.33 5.00 458.33
1000 1 12 4 366.67 14 1,283.33 91.67 4.00 366.67
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
1000 Toplam 24.00 3,283.33 4.00 366.67 5.00 458.33 15 2,458.33

Bu kez, tesis 1, biri ambar 11 diğeri ise 12 için olmak üzere iki satıra ayrılır. Ancak, Stok değeri miktarı, Stok değeri ve Ortalama birim maliyet değerleri aynıdır çünkü Ambar mali bir stok boyutu değildir.

Ek olarak, tesis 1'in miktar dağılımının farklı olduğuna dikkat edin. Çalıştırdığınız ilk raporda, sistem aynı tesiste oluşan transfer emrini yok saymış ve satış faturası tutarını tesis 1'de 31/3/2020-1/3/2020 dönem aralığından düşürmüştü. Ancak, yeni raporda, sistem satış faturasının miktarını, Ambar 12'deki 8/5/2020-1/5/2020 dönem aralığından düşürdü.

Stok kapanışının etkileri

Mayıs için stok kapanışı çalıştırır ve ardından önceki raporu yeniden çalıştırırsanız ancak Başlangıç tarihi alanını 31 Mayıs 2020 olarak ayarlarsanız, aşağıdaki sonuçları görürsünüz:

 • Stok değeri ve Ortalama birim maliyet değerleri güncelleştirilir.
 • Her dönem demetindeki Eldeki stok değeri değeri ve Tutar değerleri buna göre güncelleştirilir.

Yeni rapor aşağıdaki örneğe benzeyecektir.

Madde kodu Tesis Ambar Eldeki miktar Eldeki değer Stok değeri miktarı Stok değeri Ortalama birim maliyeti 31/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Miktar P1:Tutar P2:Miktar P2:Tutar P3:Miktar P3:Tutar
1000 1 11 10 910.70 14 1,275.00 91.07 0,00 5.00 455.36 5.00 455.36
1000 1 12 4 364.29 14 1,275.00 91.07 4.00 364.29
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
1000 Toplam 24.00 3,275.00 4.00 364.29 5.00 455.36 15 2,455.36

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).