Servis nesnelerine genel bakış

Önemli

Dynamics 365 for Finance and Operations, özel iş işlevlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için amaca yönelik oluşturulmuş uygulamalar haline geldi. Bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Lisans Kılavuzu.

Servis nesneleri, üzerinde servis gerçekleştirebileceğiniz müşteri kıymetleri ve ürünleridir. Sağladığınız servis tipine bağlı olarak, parçalar maddi veya maddi olmayan parçalar olabilir:

  • Maddi parçalar, üzerlerinde fiziksel bir servis görevi gerçekleştirebileceğiniz, makine veya bina gibi şeylerdir.

    Fiziki servis nesnesi, Serbest bırakılan ürün ayrıntıları formunda oluşturduğunuz bir stok maddesi de olabilir. Maddeye iliştirdiğiniz stok boyut grubuna bağlı olarak servis nesnesini madde seri numarası ayrıntı düzeyine kadar oluşturabilirsiniz. Bu, servis nesnesinin temsil ettiği tam maddeyi izlemeniz gerektiğinde yararlı olur.

    Ancak, fiziki servis nesnesi aynı zamanda bir şirketin doğrudan üretim veya tedarik zinciriyle ilişkili bir madde de olmayabilir. Örneğin, servis siparişindeki onarımlar için kullanılan bir araç seti stoka dahil edilmeyen bir servis nesnesi olabilir. Bu durumda, bunu bir stok maddesi olarak kaydetmezsiniz.

  • Maddi olmayan nesneler, üzerlerinde servis görevleri gerçekleştirebileceğiniz, hesap kümesi veya yasal bir belge gibi fiziki olmayan öğelerdir.

Maddi olmayan servis nesnesi örneği

Şirket A, birkaç küçük şirketin mali kayıtlarını tutuyor. Şirket A'nın müşterilerinden biri, yerel bir futbol takımı. Şirket A kulübün hesapları için haftalık olarak defter tutmaktan ve yıllık denetimden sorumlu. Kulübün hesapları Servis nesneleri formunda ayarlanıyor ve servis sözleşmesinde nesne olarak belirtiliyor. Nesne için iki servis sözleşmesi satırı bulunuyor. Satır 1, satıra atanan haftalık aralıklı haftalık defter tutma ve satır 2, kendisine atanan yıllık aralıklı yıllık denetimdir.

Servis nesneleri oluşturma

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).