Entity Framework Core araçları başvurusuEntity Framework Core tools reference

Entity Framework Core araçları tasarım zamanı geliştirme görevleriyle yardımcı olur.The Entity Framework Core tools help with design-time development tasks. Bunlar, birincil olarak geçişleri yönetmek ve bir DbContext veritabanının şemasına ters mühendislik uygulayarak bir ve varlık türlerini dolandırmakta kullanılır.They're primarily used to manage Migrations and to scaffold a DbContext and entity types by reverse engineering the schema of a database.

Her iki araç de aynı işlevselliği sunar.Both tools expose the same functionality. Visual Studio 'da geliştiriyorsanız, daha tümleşik bir deneyim sundukları için Paket Yöneticisi konsol araçlarını kullanmanızı öneririz.If you're developing in Visual Studio, we recommend using the Package Manager Console tools since they provide a more integrated experience.

Sonraki adımlarNext steps