Tasarım zamanı HizmetleriDesign-time services

Araçlar tarafından kullanılan bazı hizmetler yalnızca tasarım zamanında kullanılır.Some services used by the tools are only used at design time. Bu hizmetler, EF Core çalışma zamanı hizmetlerinden ayrı olarak yönetilir ve bu uygulamaların uygulamanızla dağıtılmasını önler.These services are managed separately from EF Core's runtime services to prevent them from being deployed with your app. Bu hizmetlerden birini geçersiz kılmak için (örneğin, geçiş dosyaları oluşturma hizmeti), başlangıç projenize IDesignTimeServices bir uygulamasını ekleyin.To override one of these services (for example the service to generate migration files), add an implementation of IDesignTimeServices to your startup project.

class MyDesignTimeServices : IDesignTimeServices
{
    public void ConfigureDesignTimeServices(IServiceCollection services)
        => services.AddSingleton<IMigrationsCodeGenerator, MyMigrationsCodeGenerator>();
}