Varlık Çerçevesi 6 ile başlayınGet started with Entity Framework 6

Bu kılavuz, hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilecek seçili dokümantasyon makalelerine, izgeçitlerine ve videolara bağlantılar içerir.This guide contains a collection of links to selected documentation articles, walkthroughs and videos that can help you get started quickly.

Temel KonularFundamentals

 • Entity Framework AlmaGet Entity Framework

  Burada uygulamalarınıza Entity Framework'ün nasıl ekleyeceğinizi öğreneceksiniz ve EF Designer'ı kullanmak istiyorsanız Visual Studio'da yüklü olduğundan emin olacaksınız.Here you will learn how to add Entity Framework to your applications and, if you want to use the EF Designer, make sure you get it installed in Visual Studio.

 • Model Oluşturma: Önce Kod, EF Tasarımcısı ve EF İş AkışlarıCreating a Model: Code First, the EF Designer, and the EF Workflows

  EF model kodunuzu veya çizim kutularınızı ve çizgilerinizi belirtmeyi mi tercih edersiniz?Do you prefer to specify your EF model writing code or drawing boxes and lines? Nesnelerinizi varolan bir veritabanıyla eşlemek için EF'yi mi kullanacaksınız yoksa EF'nin nesnelerinize uygun bir veritabanı oluşturmasını mı istiyorsunuz?Are you going to use EF to map your objects to an existing database or would you like EF to create a database tailored for your objects? Burada EF6'yı kullanmak için iki farklı yaklaşım hakkında bilgi edinebilirsiniz: EF Designer ve Code First.Here you learn about two different approaches to use EF6: EF Designer and Code First. Tartışmayı takip ettiğinizden ve farkla ilgili videoyu izlediğinizi unutmayın.Make sure you follow the discussion and watch the video about the difference.

 • DbContext ile ÇalışmaWorking with DbContext

  DbContext, nasıl kullanılacağını öğrenmeniz gereken ilk ve en önemli EF türüdür.DbContext is the first and most important EF type that you need to learn how to use. Veritabanı sorguları için başlatma defteri olarak hizmet vermektedir ve nesnelere yaptığınız değişiklikleri takip eder, böylece veritabanına geri kalıcı hale getirilebilir.It serves as the launchpad for database queries and keeps track of changes you make to objects so that they can be persisted back to the database.

 • Soru SorAsk a Question

  Uzmanlardan nasıl yardım alacağınızı ve topluma kendi yanıtlarınızı nasıl katkıda bulunabileceğinizi öğrenin.Find out how to get help from the experts and contribute your own answers to the community.

 • KatkıContribute

  Varlık Çerçevesi 6 açık bir geliştirme modeli kullanır.Entity Framework 6 uses an open development model. GitHub depomuzu ziyaret ederek EF'nin daha da iyi olmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenin.Find out how you can help make EF even better by visiting our GitHub repository.

Kod İlk kaynaklarCode First resources

EF Designer kaynaklarıEF Designer resources

Diğer kaynaklarOther resources