Exchange Server 2013 toplu güncelleştirmesi 5 ' te bir temsilci adına öğe oluşturma başarısız oluyor

Özgün KB numarası:   2986658

Belirtiler

Exchange Server 2013 toplu güncelleştirme 5 ortamındaki farklı posta kutusu sunucusundaki iki kullanıcınız (Kullanıcı A ve Kullanıcı B) olduğunu varsayalım. B kullanıcısı adına Kullanıcı, Exchange Web Hizmetleri (EWS) tabanlı bir uygulama kullanarak yeni bir e-posta iletisi veya başka bir öğe oluşturur. Bu durumda, e-posta iletisi veya öğe oluşturulamıyor.

Neden

Bu sorun, EWS isteğinde X-AnchorMailbox Kullanıcı B 'nin e-posta adresi ayarlanmış bir üst bilgi olduğunda bir özel durum oluşması nedeniyle oluşur.

Geçici Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için, Istemci erişim sunucusundaki Web.config dosyasında aşağıdaki değişikliği yapın:

Web.config dosyasındaki bölüm altına aşağıdaki kod satırını ekleyin <appSettings> :

<add key="SendXBEServerExceptionHeaderToCafe" value="false" />

Not

Web.Config dosyası yolda bulunur: Drive\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\exchweb\ews.

Daha fazla bilgi

Üst bilgi hakkında daha fazla bilgi için X-AnchorMailbox , X-AnchorMailbox üstbilgisi hakkında genel bilgilerebakın.