DAG Network Exchange Server 2016 hatalı yapılandırılmış hatası

Özgün KB numarası:   4075323

Belirtiler

Bu senaryoyu dikkate alın:

  • Exchange Server 2016 için bir veritabanı kullanılabilirlik grubu (DAG) oluşturursunuz.
  • Bir DAG düğümü aynı alt ağda iki ağ arabirim kartı (NIC) içerir.

Bu senaryoda, Exchange Yönetim merkezinde DAG 'nın alt ağ durumunu görüntülediğinizde Hatalı yapılandırılmış bir hata durumu görüyorsunuz veya Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork cmdlet 'i çalıştırırsınız.

Neden

Windows Server 2016 ' in çok NIC kümesi ağ özelliği Exchange Server 2016 tarafından desteklenmez.

Çözüm

Exchange Server 2016 DAG düğümündeki çok NIC küme ağı özelliğini kullanmaktan kaçının.

Başvurular

Daha fazla bilgi için bkz .