Exchange hizmetleri başlamasa etkinlik KIMLIĞI 2142

Özgün KB numarası:   3090811

Belirti

Exchange hizmetleri 'ni başlatmaya çalıştığınızda hizmetler başlamadır ve uygulama günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

Günlük adı: uygulama
Kaynak: MSExchangeADTopology
Tarih: 3/18/2016 4:15:00 PM
Olay KIMLIĞI: 2142
Görev kategorisi: topoloji
Düzey: hata
Anahtar sözcükler: klasik
Kullanıcı: yok
Bilgisayar: EXCH2013.contoso.com
Tanım
Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService.exe (PID = 1376) orman contoso.com. Topoloji keşfi başarısız oldu, hata ayrıntıları
Orman contoso.com sitesinin varsayılan-Ilk-site-ad ve bağlı sitelerde en az gerekli dizin sunucusu bulunamadı.

Neden

Bu sorun, birden çok Active Directory sitesinde kullanılabilir etki alanı denetleyicilerinin toplam sayısı değerden azsa ortaya çıkabilir MinSuitableServer (varsayılan değer 3 ' tür).

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, kullanılabilir etki alanı denetleyicisi sayısını değere eşit veya bundan büyük bir sayıya geri yükleyin MinSuitableServer .