Mobil cihaz Exchange ActiveSync kullanarak Exchange Online'a bağlanamıyor

Özgün KB numarası:   2427193

Belirtiler

Kullanıcının mobil cihazı Microsoft 365'te Microsoft Exchange ActiveSync üzerinden Microsoft Exchange Online'a bağlanamıyor. Ancak daha önce bağlanılan bir mobil cihaz olabilir.

Neden

Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Bunlar şunlardır (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Cihaz, İnternet servis sağlayıcısına (ISS) veya İnternet'e bağlanamıyor.
 • Cihaz doğru ayar değil.
 • Bakım veya kesinti sorunu nedeniyle, bağlantıyı destekleyen Exchange Online posta kutusu sunucusu kullanılamaz.

Çözüm - 1. Adım: ActiveSync'in kullanıcı için etkinleştirildiğinden onaylayın

 1. Yönetici olarak Microsoft 365 portalında oturum açın.

 2. Yönetim öğesini seçin ve ardından Exchange'i seçerek Exchange yönetim merkezini açın.

 3. Sol gezinti bölmesinde alıcılar öğesini ve ardından posta kutularını seçin.

 4. Posta kutuları listesinde, kullanıcıya çift tıklayın ve posta kutusu özellikleri öğesini seçin.

 5. Mobil Cihazlar altında aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:

  1. Exchange ActiveSync'i Devre Dışı Bırak'ı görüyorsanız, kullanıcı için ActiveSync etkinleştirilmiştir. Bkz. 2. Adım: Mobil cihazın bu makalenin ActiveSync karantina kuralı tarafından engellenmemiş olduğunu onaylama.
  2. Exchange ActiveSync'i Etkinleştir'i görüyorsanız, bu ActiveSync'in kullanıcı için etkinleştirilmemiş olduğu anlamına gelir. Exchange ActiveSync'i etkinleştir'i seçin, istendiğinde Evet'i ve ardından Kaydet'i seçin.
 6. ActiveSync'i yeniden etkinleştirdikten sonra, cihazı yeniden ayarlamayı deneyin.

Çözüm - 2. Adım: Mobil cihazın ActiveSync karantina kuralı tarafından engellenmemiş olduğunu onaylama

 1. Exchange yönetim merkezinde mobil öğesini ve ardından mobil cihaz erişimi öğesini seçin.
 2. Kullanıcının mobil aygıtının karantinaya alınmış cihazlar listesinde yer olmadığını onaylayın.

Çözüm - 3. Adım: ActiveSync'in Otomatik Bulma kullanılarak ayarlana hazır olduğunu onaylama

Otomatik Bulma hizmeti, Outlook'u ve cep telefonlarını ayarlamayı kolaylaştırır. Otomatik Bulma hizmeti, kullanıcının profilini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının e-posta adresini ve parolasını kullanır.

Bu sorunu daha da gidermek için, Exchange ActiveSync Otomatik Bulma testini Microsoft Uzak Bağlantı Çözümleyicisi'nden çalıştırın. Kullanıcı Exchange Online'a bağlanmak için yerel bir kablosuz ağ kullanıyorsa, kullanıcının yerel ağın ActiveSync uç noktalarına bağlantılara izin verili olduğundan emin olmak için her iki testi de çalıştırması gerekir.

Uzak Bağlantı Çözümleyicisi'ne kullanarak Exchange Online ActiveSync erişimini dışarıdan test edin

Not

Yöneticiler, gerekirse Bağlantı Çözümleyicisi'ni Kaldır'ı çalıştırma yoluyla kullanıcıları yönlendirebilirsiniz. Exchange ActiveSync Otomatik Bulma testi, kullanıcının kimlik bilgilerini girmesini gerektirir.

 1. Web tarayıcısında Microsoft Uzak Bağlantı Çözümleyicisi aracını bulun.

 2. Microsoft 365 oturum açma kimlik bilgilerinizi girin.

  Microsoft 365 oturum açma kimlik bilgilerinizi girin

 3. Test Gerçekleştir öğesini seçin ve ayrıntılar bölmesi görüntülenirken bekleyin.

  Test Gerçekleştir

 4. Test sonuçlarını gözden geçirin.

  Test sonuçlarını gözden geçirme

 5. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • Test geçerse, mobil cihazı ayarlayın.
  • Sınama başarısız olursa, Otomatik Bulma hizmetinin doğru ayar olduğunu onaylayın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:
   • Kuruluşunuzdaki tüm posta kutuları Exchange Online'daysa Otomatik Bulma CNAME kaydı ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365 için etki alanınıza ve Dış Etki Alanı Adı Sistemi kayıtlarına bağlanmak için DNS kayıtları ekleme.
   • Exchange karma dağıtımınız varsa mevcut SMTP etki alanlarınız için Otomatik Bulma ortak DNS kayıtlarını şirket içi Exchange sunucusunu gösterecek şekilde kurun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Karma dağıtım önkoşulları.

Çözünürlük - 4. Adım: Otomatik Bulma'ya gerek kalmadan mobil cihazı ayarlama (Otomatik Bulma'ı kullanmak istemiyorsanız)

Mobil cihazları ayarlamaya çalışırken Otomatik Bulma'ya çalışmanız önerilir. Öte yandan, Otomatik Bulma'ya gerek kalmadan bir mobil cihaz ayarlamak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinde açıklanan yordamı kullanın:

Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft, bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Daha fazla bilgi

Yine de yardım mı gerekiyor? Microsoft Community web sitesine gidin.