Nesne başvurusu bir nesne hatası olarak ayarlanmamış ve ileti izleme Exchange karma ortamında başarısız oluyor

Özgün KB numarası:   4481099

Belirtiler

Bu senaryoyu ele

  • Microsoft Exchange Server karma ortamında çalışıyorsunuz.
  • Bir şirket şirket içi posta kutusundan Exchange Online posta kutusuna gönderilir.
  • Şirket içi Exchange kuruluşundaki teslim raporlarında iletiyi izlemeye çalışırsınız.

Bu senaryoda, izleme başarısız olur ve bu hata iletisini alırsınız:

Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.

Neden

Bu, tasarımdan kaynaklanır. Exchange Server, şirket içi sunucudan karma ortamdaki buluta gönderilen bir iletiyi izlemeyi desteklemez.

Geçici Çözüm

Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Office 365 İleti izleme 'yi çalıştırarak bulut tarafında kısmi bir izleme alın. Bu, şirket içi yolun gösterilmez.