Exchange Server 2013 ortamında uzak PowerShell cmdlet başarısız oluyor

Özgün KB numarası:   3067263

Belirtiler

Bir yönetici, Microsoft Exchange Server 2013 ortamındaki bir sunucuda oturum açtığında, başka bir arka uç posta kutusu sunucusuna proxy gerektiren bir Windows PowerShell cmdlet 'i çalıştırmayı denediğinde (örneğin, yönetici çalıştırılmaya çalışırsa set-userphoto ), işlem başarısız olur ve yönetici aşağıdakilere benzer bir hata alır:

Error on proxy command 'Set-Mailbox -Type:'Shared' -Identity: <ID>
-Confirm:$False -Force:$True' to server Exchange_Server: Server version <version number>, Proxy method RPS:
The WinRM client cannot process the request. The connection string should be of the form
[transport://]host[:port][/suffix] where transport is one of "http" or "https". Transport, port and suffix are optional. The host may be a hostname or an IP address. For IPv6 addresses, enclose the address in brackets - e.g. "http://[1::2]:80/wsman". Change the connection string and try the request again.

Neden

Bu sorun, geçerli Exchange yöneticisinin erişim belirtecinin Windows Uzaktan Yönetim (WinRM) bileşenindeki bağlantı dizesi uzunluğu sınırını aşması nedeniyle oluşur. Bağlantı dizesi uzunluk sınırlaması, 2.048 baytlık sabit kodlanmış.

Geçici Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki yöntemlerden birini veya daha fazlasını kullanın.

Yöntem 1: Exchange Server 2013 toplu güncelleştirme 2 veya sonraki bir toplu güncelleştirmeyi yükleme

Exchange Server 2013 toplu güncelleştirmesi 2 ' de, erişim belirtecini sıkıştırmak için bir özellik eklenmiştir. Ancak, simge sıkıştırıldığında bile, WinRM 'deki sınırdan daha büyükse, hata oluşmaya devam eder. Bu durumda, sorunu çözmek için Yöntem 2 veya Yöntem 3 ' ü kullanın.

Yöntem 2: Exchange yöneticisinin üyesi olduğu grupların sayısını azaltma

Yöntem 3: yeni bir Exchange Yöneticisi hesabı oluşturma

Exchange Yönetim kullanımı için yeni bir hesap oluşturun ve bu hesabın gerekli en az sayıda grup üyesi olduğundan emin olun.

Durum

Microsoft bu sorunun, "Aşağıdakilere uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.