EAC 'daki paylaşılan posta kutuları için adına gönderme izinleri yönetimiyorum

Belirtiler

Microsoft Exchange Online 'da Exchange Yönetim merkezinde (EAC) oturum açtığınızda, paylaşılan posta kutusunun izinlerini ayarlamak için sınırlı seçenekler görürsünüz. Adına Gönder izinlerini tek tek yönetme seçeneği Kullanıcı posta kutularıyla kullanılabilir. Ancak, yalnızca tam posta kutusu izinlerini yönetme seçeneği paylaşılan posta kutuları için kullanılabilir.

Neden

Bu sorun, adına Gönder izninin EAC 'de yönetilemediğinden oluşur.

Geçici Çözüm

Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Windows Remote PowerShell 'i kullanarak adına Gönder iznini ekleyin. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft TechNet Web sitesindeki yönergeleri izleyin:

Exchange Online 'da alıcılar için izinleri yönetme

Not

Office 365 kullanıyorsanız, paylaşılan posta kutularına adına adına Gönder iznini atamak için Office 365 Admin Portal 'ı kullanabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

Paylaşılan posta kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: paylaşılan posta kutuları.