SendAs 'daki kullanıcılara verilen izinler, EMC 'teki farklı Gönder Izin sihirbazında görünmez

Özgün KB numarası:   2401524

Belirtiler

Exchange Server ormanı tarafından güvenilen ormanlardaki kullanıcılara verilen farklı Gönder izinleri Exchange Yönetim konsolundaki (EMC) farklı Gönder Izin sihirbazında görünmez.

Neden

Exchange Server 2010 geçerli tasarımdır.

Geçici Çözüm

Posta kutusunda SendAs hakları olan tüm hesapları görüntülemek için, bunun yerine aşağıdaki PowerShell komutunu kullanabilirsiniz:

Get-ADPermission <mailboxname> | where {($_.extendedrights -like "*send-as*") -or ($_.accessrights -like "*Generical*")} |fl *

Daha fazla bilgi için posta kutusu Için farklı Gönder Izinlerini yönetmekonusuna bakın.