Exchange Server ortamında Outlook Web App 'te takvime erişilemiyor

Özgün KB numarası:   2780262

Belirtiler

Kullanıcılar Outlook Web App 'te bir Exchange Server 2010, Exchange Server 2013 veya Exchange Server 2016 ortamındaki takvime erişmeye çalıştıklarında, kullanıcılar aşağıdaki hata iletisini alır:

Erişmeye çalıştığınız öğe artık yok.
Öğe bulunamadı. Siz veya bir temsilci başka bir bilgisayar veya cep telefonu kullanarak taşınmış veya silinmiş olabilir.

Not

Bu sorun, ortamdaki tüm kullanıcıları etkiler.

Neden

Bu sorun, varsayılan takvim paylaşım ilkesi eksik olduğu için oluşur.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  • Yeni bir takvim paylaşım ilkesi oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırır:

    New-SharingPolicy "Default Sharing Policy" -Enabled $true -Domains *:CalendarSharingFreeBusySimple -Default $true
    
  • Internet Information Services (IIS) Manager 'ı açın ve MSExchangeOWAAppPool ve MSExchangeOWACalendarAppPool uygulama havuzlarını geri dönüştürün.