Exchange Server 2010 SP3 yüklendikten sonra Outlook her yerde Exchange sunucusuna bağlanamıyorum

Özgün KB numarası:   2832198

Belirtiler

Exchange Server ortamına Exchange 2010 SP3 yüklediğinizi varsayalım. Ortamdaki her yerden Outlook (HTTP üzerinden RPC) istemcileri vardır. Outlook her yerde, Exchange sunucusuna bağlanmayı denediğinizde, Outlook her yerde istemci bağlı değildir. Ayrıca, Outlook her yerde aşağıdaki hata iletisini alır:

503 hizmeti kullanılamıyor

Neden

Bu sorun, ASP.NET 'un işleyebildiği HTTP üzerinden RPC isteklerinin sınırına ulaşılmesinden kaynaklanır.

Exchange Server 2010 SP3'TE HTTP üzerinden RPC istekleri, istekleri işlemek için ASP.NET çalışma zamanına bağlıdır. Ancak, ASP.NET isteklerinin varsayılan limiti 25.000 ' dır.

Not

Exchange Server 'ın Exchange Server 2010 SP3 öncesi sürümlerinde, HTTP üzerinden RPC, ASP.NET çalışma zamanına dayanmaz ve istek sınırından etkilenmez.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, ASP.NET isteklerinin sınırını önerilen değer olan 65535 ile arttırın. ASP.NET isteklerinin sınırını yükseltmek için şu adımları izleyin:

  1. Istemci erişim sunucusu rolünü çalıştıran bilgisayarda, aşağıdaki dosyayı bulun: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Machine.config .

  2. Machine.config dosyasını açın.

  3. <system.web>Bölümünde, aşağıdaki satırı bulun:

    <processModel requestQueueLimit="25000" autoConfig="true" />
    
  4. requestQueueLimitÖzelliğin değerini 65535 olarak değiştirin.

Daha fazla bilgi

ASP.NET isteklerinin ve HTTP üzerinden RPC bağlantılarının sayısını izlemek için aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:

  • ASP.NET Apps v 2.0.50727 _ LM_W3SVC_x_ROOT_RPC \Istekler yürütülüyor
  • RPC/HTTP Proxy\http bağlantılarının üzerinden gelen RPC Sayısı

Sorun oluştuğunda, Internet Information Server (IIS) günlüğüne aşağıdaki hatalar kaydedilir:

2013-03-21 23:06:14 10.0.0.1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 15

2013-03-21 23:06:15 10.0.0.1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 46