Test-OwaConnectivity ve Test-EcpConnectivity cmdlet testleri dış modda başarısız oluyor

Özgün KB numarası:   2814954

Belirtiler

Istemci erişim sunucusunu çalıştıran bir Exchange Server 2013 sunucunuz varsa, sunucu ön kapıya benzer şekilde çalışır. Tüm istemci isteklerini lobisini ve Exchange Server 2010 çalıştıran bir grup Istemci erişimi sunucusundaki doğru etkin posta kutusu veritabanına bir grup.

Test-OwaConnectivityVe Test-EcpConnectivity cmdlet 'Leri exchange Server 2010 istemci erişim sunucusundaki dış modda çalıştırdığınızda cmdlet 'Ler önce exchange Server 2013 sunucusunu sınamaya çalışır. Ancak cmdlet sınamaları başarısız olur.

Neden

Test-OwaConnectivity Test-EcpConnectivity Dış moddaki ve cmdlet 'Lerin Exchange Server 2013 sunucusunda başarıyla oturum açması nedeniyle bu sorun oluşur.

Geçici Çözüm

Bu sorunu geçici olarak çözmek için, Test-OwaConnectivity Test-EcpConnectivity Exchange Server 2010 istemci erişim sunucusunda ve cmdlet 'leri iç modda çalıştırabilirsiniz.