Sorun giderme: gruptan diğer adları kaldırma

Yeni bir kullanıcı oluştururken bu hatayı mı aldınız? "Bu e-posta adresi zaten grup için bir diğer ad olarak kullanılıyor <group name> ." Bu makalede, gruptan e-posta diğer adını nasıl kaldıracaksınız.

Dikkat

Exchange Online PowerShell kullanılarak eklenmesi gerektiği için grubun diğer adı olması olağandışı bir addır. Exchange Online PowerShell kullanarak kaldırmanız gerekecektir.

PowerShell 'i yeni kullanıyorsanız, bunu yapabilirsiniz! Bu makalede kullanılan Exchange Online PowerShell komutları yalnızca Office 365 grubundan diğer adı kaldırır.

Exchange Online PowerShell kullanarak gruptan e-posta diğer adını kaldırma

Bu yordamı uygulamadan önce, aşağıdakiler gerekir:

  1. Exchange Online PowerShell 'de, Grup adını ve e-posta adresini değerlerinizle değiştirin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

    Set-UnifiedGroup -Identity "Group name" -EmailAddresses @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Bu birkaç dakika sürebilir, ancak komut tamamlandığında komut istemi döndürülür. Yalnızca bir hata oluşursa ileti alırsınız.

  3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak Exchange Online PowerShell bağlantısını kapatın:

    Remove-PSSession $Session