Sorun giderme: posta etkin güvenlik grubundan diğer adları kaldırma

Yeni bir kullanıcı oluştururken bu hatayı mı aldınız? "Bu e-posta adresi, posta etkin güvenlik grubu için diğer ad olarak zaten kullanılıyor <group name> ." Bu makalede, posta etkin güvenlik grubundan e-posta diğer adını nasıl kaldıracaksınız.

Dikkat

Exchange Online PowerShell kullanılarak eklenmesi gerektiğinden, posta etkin bir güvenlik grubunun diğer adı olması olağandışı bir addır. Exchange Online PowerShell kullanarak kaldırmanız gerekecektir.

PowerShell 'i yeni kullanıyorsanız, bunu yapabilirsiniz! Bu makalede kullanılan Exchange Online PowerShell komutları yalnızca posta etkin güvenlik grubundan bir diğer adı kaldırır.

Exchange Online PowerShell kullanarak gruptan e-posta diğer adını kaldırma

Bu yordamı uygulamadan önce, aşağıdakiler gerekir:

  1. Exchange Online PowerShell 'de, Grup adını ve e-posta adresini değerlerinizle değiştirin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

    Set-DistributionGroup -Identity "Group name" -Alias @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Bu birkaç dakika sürebilir, ancak komut tamamlandığında komut istemi döndürülür. Yalnızca bir hata oluşursa ileti alırsınız.

  3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak Exchange Online PowerShell bağlantısını kapatın:

    Remove-PSSession $Session