Exchange Server 2013 toplu güncelleştirme 3 ' de Microsoft Exchange geçiş Iş akışı hizmeti başlatılamıyor

Özgün KB numarası:   2901754

Belirtiler

Microsoft Exchange Server 2013 toplu güncelleştirmesi 3 ' ü yükledikten sonra, yeni bir hizmet olan Microsoft Exchange geçiş Iş akışının El Ile başlatma modunda yapılandırıldığını görürsünüz. Bununla birlikte, hizmeti el ile başlatmaya çalışırken de başlatılmaz. Ayrıca, uygulama günlüğündeki olayları takip edebilirsiniz:

Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1002
Task Category: Service
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service didn't start because it's disabled.
Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1003
Task Category: Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service failed to start.

Neden

Microsoft Exchange geçiş Iş akışı hizmeti, gelecekte uygulanacak bir hizmete yönelik bir yer tutucudur. Bu nedenle, "Belirtiler" bölümünde açıklanan davranış beklenen davranıştır.

Not

Sistemin hizmeti otomatik olarak başlatmaya başlamasını önleyecek şekilde hizmet başlangıç türünü el ile olarak ayarlayın veya devre dışı olarak değiştirin.