PowerShell betiği kullanılırken posta etkin genel klasör eşitleme hatalarını giderme

Belirtiler

Posta etkin ortak klasör (MEPF) nesnelerini Şirket içinden, Sync-MailPublicFolders.ps1 (Microsoft exchange Server 2007 ve 2010) veya Sync-ModernMailPublicFolders.ps1 (Microsoft exchange Server 2013, 2016 ve 2019) kullanarak Exchange Online Active Directory 'ye eşitlemeye çalışırken, komut dosyası aşağıdaki hatalardan biriyle başarısız olur:

Hata 1:

Active Directory operation failed on PU1PR04A03DC006.APCPR04A003.prod.outlook.com. The object 'CN=Marketing,OU=contoso.onmicrosoft.com,OU=Microsoft Exchange Hosted Organizations,DC=APCPR04A003,DC=prod,DC=outlook,DC=com' already exists.

Komut dosyası set komutunu gerçekleştirirken hata daima gerçekleşir.

Hata 2:

The proxy address "X500:/O=BAT2/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E1DBD36E5BEF784A97A5CD66292252D8-00008991FDA8" is already being used by the proxy addresses or LegacyExchangeDN of "HR". Please choose another proxy address.

Nedenler

İlk sorun, Exchange Online 'da MEPF ile aynı adda bir nesne olduğundan oluşur. Çakışan nesne hatanın kendisinde bildirilir ve Exchange Online PowerShell 'de aşağıdaki cmdlet ile alınabilir:

Get-Recipient '<Distinguished Name reported in the error>'

Örneğin:

Get-Recipient 'CN=Marketing,contoso.onmicrosoft.com,OU=Microsoft Exchange Hosted Organizations,DC=APCPR04A003,DC=prod,DC=outlook,DC=com'

İkinci sorun, Exchange Online 'da zaten bir proxy adresi olan bir nesne bulunduğundan oluşur.

Çözüm

İlk sorunu çözmek için, aşağıdaki cmdlet 'i kullanarak şirket içinde MEPF 'nin adını değiştirin:

Get-MailPublicFolder <MEPF name> | Set-MailPublicFolder -Name <new name for MEPF>

Örneğin:

Get-MailPublicFolder \Marketing | Set-MailPublicFolder -Name Marketing_PF

Not

MEPF 'nin adını değiştirdiğinizde, e-posta adresi veya ilişkili olduğu ortak klasörün gerçek adı etkilenmez.

İkinci sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Aşağıdaki cmdlet 'i kullanarak aynı proxy adresine sahip nesneleri bulun:

  Get-Recipient |?{$_.EmailAddresses -like "<address mentioned in the error>"}
  

  Örneğin:

  Get-Recipient |?{$_.EmailAddresses -like "*X500:/O=BAT2/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDXX)/CN=RECIPIENTS/CN=E1DBD36E5BEF784A97A5CD66299952D8-00008991FDA8*"}
  
 2. Döndürülen nesne bir MEPF değilse, saklamak istemiyorsanız nesneyi kaldırın.

 3. Aynı proxy ile döndürülen MEPF nesnesini yalnızca görüyorsanız, şirket içinde yinelenen MEPFs vardır. Yinelenen MEPFs 'yi bulun ve kaldırın. Yinelenen MEPFs 'yi bulmak için, şirket içinde aşağıdaki cmdlet 'i çalıştırın:

  Get-MailPublicFolder | ?{ $_.EmailAddresses -like "<email of problem MEPF>"}
  

  Örneğin:

  Get-MailPublicFolder | ?{ $_.EmailAddresses -like "*hr*"}
  
 4. Birden çok nesne döndürülürse, tek bir nesnenin tutulduğundan ve diğer nesneleri kaldırarak emin olun.