Exchange Server 2013 CU 11 veya sonraki sürümüne yükselttikten sonra Outlook Web App 'te hata: isteğiniz şu anda tamamlanamaz

Özgün KB numarası:   3191636

Belirtiler

Toplu güncelleştirme (CU) 11 veya sonraki bir sürümüne yükseltilmiş bir Microsoft Exchange Server 2013 ortamında, Outlook Web App 'te (OWA) aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasına karşılaşıyorsunuz:

 • Bir istek şu anda tamamlanamaz. Outlook Web App 'te öğeleri açmaya, yanıtlamaya veya iletmeye çalıştığınızda lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • Outlook Web App 'te oturum açmaya çalıştığınızda veya farklı klasörler seçerken, bu hatayı da karşılayabilirsiniz.

Ayrıca, Windows uygulama günlüğüne aşağıdaki olay da art arda kaydedilir:

Time:   7/5/2016 2:20:24 PM
ID:    4999
Level:  Error
Source: MSExchange Common
Machine: MBX1.contoso.com
Message: Watson report about to be sent for process id: 10472, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.00.1178.004, w3wp#MSExchangeOWAAppPool, m.exchange.services, M.E.S.C.T.IdConverter.ConvertId, System.MissingMethodException, a16f, 15.00.1104.003.
ErrorReportingEnabled: False

Neden

Bir toplu güncelleştirme uygulandığında, Exchange yükleme dizininde bin alt dizininde önceki bir toplu güncelleştirmenin kurulum bitleri vardır. Örneğin: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Setup.

Bu senaryoda kurulum işlemini çalıştırdığınızda SharedWebConfig.config, C:\Program Files\microsoft\exchange Server\V15\ClientAccess (posta kutusu rolü) veya C:\Program Files\microsoft\exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy (istemci erişim rolü) Bu dosyalar kurulum süreci tarafından güncelleştirilmez.

Çözüm

Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyerek dosyaları C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Setup 'dan kaldırın ve SharedWebConfig.config dosyalarını doğru konumlara işaret edecek şekilde güncelleştirin:

 1. Yükseltilmiş komut isteminde, IIS hizmetlerini durdurmak için aşağıdaki komutu çalıştırıp dosyalara erişime izin verebilirsiniz:

  iisreset /stop
  
 2. C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Setup klasörünü Exchange yükleme yolunun dışında başka bir dizine taşıyın. Örneğin, bunu C:\temp\setup'e taşıyın.

 3. SharedWebConfig.config dosyasının yedek kopyasını hem C:\Program Files\microsoft\exchange Server\V15\ClientAccess hem de C:\Program Files\microsoft\exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy konumunda yapın.

 4. Yükseltilmiş bir komut isteminde, cd %ExchangeInstallPath%\bin doğru dizine geçmek için bunu yapın. Ardından, SharedWebConfig.config dosyasını C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess

  DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess" -configFile "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess\SharedWebConfig.config"
  
 5. Yükseltilmiş komut isteminde, SharedWebConfig.config dosyasını C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy konumunda yeniden derlemek için aşağıdaki komutu çalıştırarak:

  DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy" -configFile "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy\SharedWebConfig.config"
  
 6. Yükseltilmiş komut isteminde, IIS hizmetlerini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırarak:

  iisreset /start