Exchange Online 'da Kullanıcı/posta kutusu veya değişiklikleri eşitleme ile ilgili gecikmeler

Belirtiler

Bir Kullanıcı Microsoft 365 'de oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde veya şirket içi ortamdan Azure Active Directory ile eşitlendiğinde, Kullanıcı için posta kutusu sağlanmaz veya değişiklik Exchange Online 'da yansıtılmaz.

Çözüm

Bu sorunu şu şekilde düzeltebilirsiniz:

  1. Posta kutusu oluşturulmamışsa, kullanıcının Microsoft 365 Yönetici portalında geçerli bir Exchange Online lisansı atandığından emin olun.
  2. Lisans atandıktan veya kullanıcının özellikleri değiştirildikten sonra, değişikliğin uygulanması için 30 dakikaya izin verin.
  3. Kullanıcının doğrulama hatası almamasını sağlayın. Doğrulama hatalarını görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyebakın.
  4. Microsoft 365 Admin portalında hizmet durumu bildiriminin geçerli olup olmadığını denetleyin.
  5. Hizmetin bir kullanıcıyı sağlaması veya bir kullanıcının değişikliklerini eşitlemesi için genellikle 30 dakikadan az zaman alır. Sağlamanın gerçekleşmesi veya eşitlediği değişiklikler için 24 saate kadar sürebilir. Sorun 24 saat sonra devam ediyorsa, bir destek hizmeti isteği gönderin.