Microsoft Intune Erişilebilirlik ÖzellikleriAccessibility Features of Microsoft Intune

Microsoft Windows'daki erişilebilirlik özelliklerine ve araçlara ek olarak, aşağıdaki özellikler Microsoft Intune’u engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirir: Klavye kısayollarını kullanmaIn addition to accessibility features and tools in Microsoft Windows, the following features make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities: Using keyboard shortcuts

Not

Bu bölümdeki bilgiler yalnızca Microsoft ürünlerini ABD'de lisanslayan kullanıcılar için geçerlidir.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Bu ürünü Birleşik Devletler'in dışında edindiyseniz, Microsoft destek hizmetleri telefon numaralarının ve adreslerinin bir listesi için yazılım paketinizle birlikte verilen temsilci bilgi kartını kullanabilir veya Microsoft Erişilebilirlik web sitesini ziyaret edebilirsiniz.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Bu bölümde açıklanan ürün ve hizmet türlerinin bölgeniz için uygun olup olmadığını bulmak amacıyla yan kuruluşa başvurabilirsiniz.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Erişilebilirlik hakkında bilgiler Japonca ve Fransızca'nın dahil olduğu farklı dillerde mevcuttur.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Klavye Kısayollarını KullanmaUsing Keyboard Shortcuts

Bunu yapmak içinTo do this Bu klavye kısayolunu kullanınUse this keyboard shortcut
Seçimi bir öğe yukarı veya aşağı taşıma.Move the selection up or down one item. Yukarı ve aşağı okUp and down arrow
Seçimi bir öğe sola veya sağa taşıma.Move the selection left or right one item. Sol ve sağ okLeft and right arrow
Önceki satıra taşımaMove to the previous row Geçerli satırda ilk öğeden sol okLeft arrow from the first item in the current row
Sonraki satıra taşımaMove to the next row Geçerli satırda son öğeden sağ okRight arrow from the last item in the current row
Seçili öğenin durumunu değiştirmeToggle the state of the currently selected item Boşluk çubuğuSpacebar
Seçili öğeyi etkinleştirmeActivate the currently selected item EnterEnter
Giriş odağını sekme sırasında bir sonraki denetime taşımaMove the input focus to the next control in the tab order TabTab
Bir menüdeki açılır listeyi açmaOpen the drop down list in a menu Alt + aşağı okAlt + down arrow
Bir menüdeki listeyi daraltmaCollapse the list in a menu Alt + yukarı okAlt + up arrow
Sonraki uygulama grubuna taşımaMove to the next application group Yukarı okUp arrow
Seçili bir cihaz için eylemleri görüntülemeDisplay the actions for a selected device Sağ okRight arrow

Not

Microsoft Intune portallarında, standart Internet Explorer klavye kısayolları kullanılarak gezilebilir.Microsoft Intune portals are navigable using the standard Internet Explorer keyboard shortcuts.