Engelli Kişiler için ErişilebilirlikAccessibility for People with Disabilities

Microsoft ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımını herkes için daha kolay hale getireceğini taahhüt eder.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Aşağıdaki konular Microsoft Intune uygulamasının engelli kişiler için daha erişilebilir olmasını sağlayan özellikler, ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlar.The following topics provide information about the features, products, and services that make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities.

Bu BölümdeIn This Section

Microsoft Intune’un Erişilebilirlik Özellikleri, Microsoft Intune’un erişilebilirlik özelliklerini açıklar.Accessibility Features of Microsoft Intune Describes the accessibility features of Microsoft Intune.

Microsoft’tan Erişilebilirlik Ürün ve Hizmetleri Microsoft’un sunduğu erişilebilirlik ürün ve hizmetlerini açıklar.Accessibility Products and Services from Microsoft Describes the accessibility products and services that are available from Microsoft.