Microsoft'tan Erişilebilirlik Ürünleri ve HizmetleriAccessibility Products and Services from Microsoft

Microsoft ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımını herkes için daha kolay hale getireceğini taahhüt eder.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Aşağıdaki bölümler Microsoft® Windows® uygulamasını engelliler için daha fazla erişilebilir hale getiren özellikler, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sağlar:The following sections provide information about the features, products, and services that make Microsoft® Windows® more accessible for people with disabilities:

  • Windows'un Erişilebilirlik ÖzellikleriAccessibility Features of Windows

  • Alternatif Biçimlerdeki BelgelerDocumentation in Alternative Formats

  • İşitme Zorluğu Yaşayan Kişiler için Müşteri HizmetleriCustomer Service for People with Hearing Impairments

  • Daha Fazla Bilgi İçinFor More Information

Not

Bu bölümdeki bilgiler yalnızca Microsoft ürünlerini ABD'de lisanslayan kullanıcılar için geçerlidir.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Bu ürünü Birleşik Devletler'in dışında edindiyseniz, Microsoft destek hizmetleri telefon numaralarının ve adreslerinin bir listesi için yazılım paketinizle birlikte verilen temsilci bilgi kartını kullanabilir veya Microsoft Erişilebilirlik web sitesini ziyaret edebilirsiniz.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Bu bölümde açıklanan ürün ve hizmet türlerinin bölgeniz için uygun olup olmadığını bulmak amacıyla yan kuruluşa başvurabilirsiniz.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Erişilebilirlik hakkında bilgiler Japonca ve Fransızca'nın dahil olduğu farklı dillerde mevcuttur.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Windows'un erişilebilirlik özellikleriAccessibility features of Windows

Windows işletim sistemi yazmada veya fare kullanmada zorluk yaşayan kişiler, görme engelli veya görme zorluğu yaşayan kişiler veya işitme engelli veya işitme zorluğu yaşayan kişiler için birçok erişilebilirlik özelliğine sahiptir.The Windows operating system has many built-in accessibility features that are useful for individuals who have difficulty typing or using a mouse, are blind or have low vision, or who are deaf or hard-of-hearing. Özellikler Kurulum sırasında yüklenir.The features are installed during Setup. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için Windows'ta Yardım'a ve Microsoft Erişilebilirlik web sitesine bakın.For more information about these features, see Help in Windows and the Microsoft Accessibility website.

Ücretsiz adım adım öğreticilerFree step-by-step tutorials

Microsoft, bilgisayarınızda erişilebilirlik seçeneklerini ve ayarlarını ayarlamanız için ayrıntılı yordamlar sağlayan adım adım eğitim serileri sunar.Microsoft offers a series of step-by-step tutorials that provide detailed procedures for adjusting the accessibility options and settings on your computer. Bu bilgiler fareyi, klavyeyi veya her ikisinin birleşimini nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilmeniz için yan yana sunulur.This information is presented in a side-by-side format so that you can learn how to use the mouse, the keyboard, or a combination of both. Microsoft ürünlerine yönelik adım adım öğreticiler bulmak için bkz. Microsoft Erişilebilirlik web sitesi.To find step-by-step tutorials for Microsoft products, see the Microsoft Accessibility website.

Windows için yardımcı teknoloji ürünleriAssistive technology products for Windows

Engelliler için bilgisayar kullanımını daha kolay hale getirmek için çok çeşitli yardımcı teknolojik ürün kullanılabilir.A wide variety of assistive technology products are available to make computers easier to use for people with disabilities. Windows üzerinde çalışan yardımcı teknoloji ürünlerinin kataloğunu Microsoft Erişilebilirlik web sitesinde arayabilirsiniz.You can search a catalog of assistive technology products that run on Windows at the Microsoft Accessibility website. Yardımcı teknoloji kullanıyorsanız, yazılımınızı veya donanımınızı yükseltmeden önce olası uyumluluk sorunlarına karşı yardımcı teknoloji satıcınızla iletişime geçin.If you use assistive technology, be sure to contact your assistive technology vendor before you upgrade your software or hardware to check for possible compatibility issues.

Alternatif biçimlerdeki belgelerDocumentation in alternative formats

Yazdırılan malzemelerin okunmasında veya yönetilmesinde zorluk yaşıyorsanız, bir Microsoft ürününe yönelik belgeleri daha erişilebilir bir biçimde edinebilirsiniz.If you have difficulty reading or handling printed materials, you can obtain the documentation for many Microsoft products in more accessible formats. Microsoft Erişilebilirlik web sitesinde erişilebilir ürün belgelerinin dizinini görüntüleyebilirsiniz.You can view an index of accessible product documentation on the Microsoft Accessibility website. Buna ek olarak, Learning Ally'dan (eski adı Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.) başka Microsoft yayınları edinebilirsiniz.In addition, you can obtain additional Microsoft publications from Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.). Learning Ally, bu belgeleri dağıtım hizmetinin kayıtlı, nitelikli üyelerine dağıtır.Learning Ally distributes these documents to registered, eligible members of their distribution service. Microsoft ürün belgelerinin ve Microsoft Press kitaplarının uygunluğu hakkında bilgi için şuraya başvurun:For information about the availability of Microsoft product documentation and books from Microsoft Press, contact:

Learning Ally (eski adı Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)

20 Roszel Road20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540Princeton, NJ 08540

ABD içinden aranabilecek telefon numarası: (800) 221-4792Telephone number from within the United States: (800) 221-4792

ABD ve Kanada dışı için telefon numarası: (609) 452-0606Telephone number from outside the United States and Canada: (609) 452-0606

Faks: (609) 987-8116Fax: (609) 987-8116

Learning Ally web sitesiLearning Ally website

Web adresleri değişebilir, bu nedenle burada söz edilen web sitelerine veya sitelere bağlanamayabilirsiniz.Web addresses can change, so you might be unable to connect to the website or sites mentioned here.

İşitme zorluğu yaşayan kişiler için Müşteri HizmetleriCustomer Service for people with hearing impairments

İşitme engelliyseniz veya işitme zorluğu yaşıyorsanız, Microsoft ürün ve müşteri hizmetlerine tam erişim metin telefonu (TTY/TDD) hizmeti üzerinden kullanılabilir:If you are deaf or hard-of-hearing, complete access to Microsoft product and customer services is available through a text telephone (TTY/TDD) service:

  • Müşteri hizmetleri için, tatiller hariç Pazartesi - Cuma 6:30 ve 17:30 (Pasifik Saati) saatleri arasında (800) 892-5234 no'lu telefondan Microsoft Sales Information Center'a başvurun.For customer service, contact Microsoft Sales Information Center at (800) 892-5234 between 6:30 AM and 5:30 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays.

  • ABD'de teknik yardım için, tatiller hariç Pazartesi - Cuma 6:00 ve 18:00 (Pasifik Saati) saatleri arasında (800) 892-5234 no'lu telefondan Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurun.For technical assistance in the United States, contact Microsoft Product Support Services at (800) 892-5234 between 6:00 AM and 6:00 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays. Kanada'da, tatiller hariç Pazartesi - Cuma 8:00 AM ve 8:00 PM (Doğu Amerika Saati) saatleri arasında (905) 568-9641 no'lu telefonu arayın.In Canada, dial (905) 568-9641 between 8:00 AM and 8:00 PM Eastern Time, Monday through Friday, excluding holidays.

Microsoft Destek Hizmetleri hizmetin kullanıldığı andaki ücretlendirmeye, hüküm ve koşullara tabidir.Microsoft Support Services are subject to the prices, terms, and conditions in place at the time the service is used.

Daha fazla bilgi içinFor more information

Bilgisayarlar için erişilebilir teknolojinin engelli kişilerin yaşamlarını iyileştirmeye nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Erişilebilirlik web sitesi.For more information about how accessible technology for computers helps to improve the lives of people with disabilities, see the Microsoft Accessibility website.