Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator uygulamasını ve iOS yapılandırma ilkesini eklemeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS configuration policy

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Skycure uygulamalarını eklemek ve dağıtmak için Intune kullanmalısınız. Böylelikle son kullanıcılar, mobil cihazlarında bir tehdit algılandığında bildirimleri ve tehdidi ortadan kaldıracak yönergeleri alabilir.You need to use Intune to add and deploy the Skycure apps so end-users can receive notifications when a threat is identified in their mobile devices, and to receive guidance to remediate the threats.

Buna ek olarak, kullanıcıların kimliklerinin Azure AD tarafından denetlenebilmesi için Microsoft Authenticator uygulamasına ve kullanıcıların Skycure uygulamasında oturum açarken her seferinde kullanıcı adıyla parola girmek zorunda kalmamaları için Skycure iOS uygulamasına Intune ve Azure AD Çoklu Oturum Açma (SSO) kullanmasını bildiren iOS uygulama yapılandırma ilkesine ihtiyacınız vardır.Additionally, you need the Microsoft Authenticator so users can have their identities checked by Azure AD, and the iOS app configuration policy which signals the Skycure iOS app to use Intune and Azure AD Single Sign On (SSO) so users don’t need to type username and password every time they log in the Skycure app.

Başlamadan önceBefore you begin

 • Aşağıdaki adımlar, klasik Intune portalında tamamlanmalıdır.The below steps need to be completed in the Intune classic portal.

 • Daha önce Skycure Yönetim konsolunda yapılandırılmış olan Azure AD hesabını kullanın. Bu, klasik Intune portalında oturum açarken kullanılan hesap olmalıdır.Use the same Azure AD account previously configured in the Skycure Management console, which should be the same account used to log in into the Intune classic portal.

 • Skycure tümleştirme dosyasını kullanıma hazır durumda elinizin altında bulundurmalısınız.You need to have the Skycure integration file ready to use. Bu, daha önce Skycure Yönetim konsolundan indirilen ve iOS uygulama yapılandırma ilkesi parametrelerinin bulunduğu skycure_configuration.plist dosyasını içeren .zip dosyasıdır.This is the .zip file previously downloaded from the Skycure Management console, which contains the file skycure_configuration.plist with the iOS app configuration policy parameters.

 • Şu işlemlerin nasıl yapıldığını bildiğinizden emin olun:Make sure you’re familiar with the process of:

Android için Skycure uygulaması eklemek içinTo add the Skycure app for Android

 1. Klasik Intune portalında Uygulamalar > Uygulama Ekle’yi seçerek Intune Yazılım Yayımcısı’nı başlatın ve ardından İleri’ye tıklayın.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Yazılım kurulumu sayfasında Dış bağlantı’yı seçin, sonra URL’yi belirtin alanının altına Android için Skycure uygulaması url’sini yapıştırın.On the Software setup page, choose External link, then paste the Skycure app for Android url under Specify the URL.

  Intune Yazılım Yayımcısı URL’yi Belirtin

 3. Yazılım açıklaması sayfasında, Yayımcı, Ad ve Açıklama’yı girin, Bunu öne çıkan bir uygulama olarak görüntüle ve şirket portalında vurgula onay kutusunu seçin ve İleri’ye tıklayın.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Intune Yazılım Yayımcısı Yazılım açıklaması

 4. Karşıya Yükle’ye, sonra da Kapat’a tıklayın.Click Upload, then Close.

iOS için Skycure uygulaması eklemek içinTo add the Skycure app for iOS

 1. Klasik Intune portalında Uygulamalar > Uygulama Ekle’yi seçerek Intune Yazılım Yayımcısı’nı başlatın ve ardından İleri’ye tıklayın.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Yazılım kurulumu sayfasında Uygulama Mağazası’ndan Yönetilen iOS Uygulaması’nı seçin, sonra da URL’yi belirtin alanının altına iOS için Skycure uygulaması url’sini yapıştırın.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Skycure app for iOS url under Specify the URL.

  Intune Yazılım Yayımcısı Yönetilen iOS uygulaması

 3. Yazılım açıklaması sayfasında, Yayımcı, Ad ve Açıklama’yı girin, Bunu öne çıkan bir uygulama olarak görüntüle ve şirket portalında vurgula onay kutusunu seçin ve İleri’ye tıklayın.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Intune Yazılım Yayımcısı seçenekleri

 4. Gereksinimler sayfasında, Mobil cihaz türü’nün altında Herhangi biri öğesini seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Karşıya Yükle’ye, sonra da Kapat’a tıklayın.Click Upload, then Close.

iOS için Microsoft Authenticator uygulaması eklemek içinTo add the Microsoft Authenticator app for iOS

 1. Klasik Intune portalında Uygulamalar > Uygulama Ekle’yi seçerek Intune Yazılım Yayımcısı’nı başlatın ve ardından İleri’ye tıklayın.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Yazılım kurulumu sayfasında Uygulama Mağazası’ndan Yönetilen iOS Uygulaması’nı seçin, sonra da URL’yi belirtin alanının altına iOS için Microsoft Authenticator uygulaması url’sini yapıştırın.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Microsoft Authenticator app for iOS url under Specify the URL.

  Intune Yazılım Yayımcısı Yönetilen iOS uygulaması 2

 3. Yazılım açıklaması sayfasında, Yayımcı, Ad ve Açıklama’yı girin, Bunu öne çıkan bir uygulama olarak görüntüle ve şirket portalında vurgula onay kutusunu seçin ve İleri’ye tıklayın.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Intune Yazılım Yayımcısı Yönetilen iOS uygulaması 3

 4. Gereksinimler sayfasında, Mobil cihaz türü’nün altında Herhangi biri öğesini seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Karşıya Yükle’ye, sonra da Kapat’a tıklayın.Click Upload, then Close.

Skycure iOS uygulaması yapılandırma ilkesini eklemek içinTo add the Skycure iOS app configuration policy

 1. Klasik Intune portalında İlke > Genel Bakış > İlke Ekle’yi seçin.In the Intune classic portal, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. İlkeler listesinde iOS’u genişletin, Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi (iOS 8.0 ve üstü) öğesini ve ardından İlke Oluştur’u seçin.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later), then choose Create Policy.

  iOS uygulama yapılandırma ilkesi

 3. İlke Oluştur sayfasının Genel bölümünde, iOS uygulama yapılandırma ilkesi için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama sağlayın.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the iOS app configuration policy.

  a.a. Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisi kullanarak skycure_configuration.plist dosyasını açın, içeriğini kopyalayın ve Mobil Uygulama Yapılandırma İlkesi’nin gövdesine yapıştırın, Doğrula’yı seçin ve sonra da İlkeyi Kaydet’i seçin.Open the skycure_configuration.plist file using a text editor like notepad, copy the content and paste it into the Mobile App Configuration Policy body, choose Validate, then choose Save Policy.

  iOS uygulama yapılandırma ilkesi 2

Sonraki adımlarNext steps

Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator uygulamasını ve iOS uygulama yapılandırma ilkesini dağıtmaDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy