Microsoft Intune’da Android for Work cihazlar için uyumluluk ilkesi ayarlarıCompliance policy settings for Android for Work devices in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konuda açıklanan ilke ayarları Android for Work cihazlar için geçerlidir.The policy settings described in this topic apply to Android for Work devices.

Diğer platformlar hakkında bilgi arıyorsanız, aşağıdakilerden birine bakın:If you are looking for information about other platforms, select one of the following:

Sistem güvenliği ayarlarıSystem security settings

ParolaPassword

 • Mobil cihazların kilidini açmak için parola gerektir: Kullanıcıların cihazlarına erişebilmek için bir parola girmelerini gerektirmek için bunu Evet olarak ayarlayın.Require a password to unlock mobile devices: Set this to Yes to require users to enter a password before they can access their device.

 • Minimum parola uzunluğu: Kullanıcı parolasının içermesi gereken minimum rakam veya karakter sayısını belirtin.Minimum password length: Specify the minimum number of digits or characters that the user’s password must contain.

 • Parola kalitesi: Bu ayar, belirttiğiniz parola gereksinimlerinin cihazda yapılandırılıp yapılandırılmadığını algılar.Password quality: This setting detects if the password requirements you specify is configured on the device. Android cihazlarda kullanıcıların belirli parola gereksinimleri yapılandırmasını gerekli hale getirmek için bu ayarı etkinleştirin.Enable this setting to require that users configure certain password requirements for Android devices. Aşağıdakilerden birini seçin:Choose from:

  • Düşük güvenlik biyometriğiLow security biometric
  • GerekliRequired
  • En az sayısalAt least numeric
  • En az alfabetikAt least alphabetic
  • En az alfasayısalAt least alphanumeric
  • Simgelerle alfasayısalAlphanumeric with symbols
 • Parola istenmeden önceki bekleme süresi (dakika olarak: Kullanıcı parolasını yeniden girmeden önce boşta geçen süreyi belirtir.Minutes of inactivity before password is required: Specifies the idle time before the user must re-enter their password.

 • Parola kullanım süresi (gün): Kullanıcı parolasının süresi dolup yeni bir parola oluşturulması gerekmeden önce geçmesi gereken gün sayısını seçin.Password expiration (days): Select the number of days before the user’s password expires and they must create a new one.

 • Parola geçmişini anımsa: Kullanıcının önceden kullanılan parolaları oluşturmasını engellemek için bu ayarı Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önle ile birlikte kullanın.Remember password history: Use this setting in conjunction with Prevent reuse of previous passwords to restrict the user from creating previously used passwords.

 • Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önle: Parola geçmişini anımsa seçeneği belirlenirse, önceden kullanılmış ve yeniden kullanılamayacak olan parola sayısını belirtin.Prevent reuse of previous passwords: If Remember password history is selected, specify the number of previously used passwords that cannot be re-used.

 • Cihaz boşta durumundan çıkarken parola gerektir: Bu ayar, Parola gerektirmeden önce işlem yapılmadan geçen süre (dakika) ayarıyla birlikte kullanılmalıdır.Require a password when the device returns from an idle state: This setting should be used together with the in the Minutes of inactivity before password is required setting. Parola gerektirmeden önce işlem yapılmadan geçen süre (dakika) ayarında belirtilen süre boyunca etkin olmayan bir cihaza erişmek için son kullanıcılardan bir parola girmesi istenir.The end-users are prompted to enter a password to access a device that has been inactive for the time specified in the Minutes of inactivity before password is required setting.

ŞifrelemeEncryption

 • Mobil cihazda şifreleme iste: Android for Work cihazlarda şifreleme zorunlu olduğundan bu ayarı yapılandırmanız gerekmez.Require encryption on mobile device: You don't have to configure this setting since Android for Work devices enforce encryption.

Cihaz sistem durumu ve güvenlik ayarlarıDevice health and security settings

 • Cihazda jailbreak uygulanmamış veya kök erişim izni verilmemiş olmalıdır: Bu ayarı etkinleştirirseniz, jailbreak uygulanmış cihazlar uyumsuz olarak değerlendirilir.Device must not be jailbroken or rooted: If you enable this setting, jailbroken devices will be evaluated as noncompliant.
 • Cihazların bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeyi önlemesini iste: Android for Work cihazlar bilinmeyen kaynaklardan yüklemeyi her zaman kısıtladığı için bu Android ayarını yapılandırmanız gerekmez.Require that devices prevent installation of apps from unknown sources: You do not have to configure this setting as Android for Work devices always restrict installation from unknown sources. ..

 • USB hata ayıklamanın devre dışı olmasını iste: Android for Work cihazlarda USB hata ayıklama zaten devre dışı olduğundan bu ayarları devre dışı bırakmanız gerekmez.Require that USB debugging is disabled: You do not have to configure this settings as USB debugging is already disabled on Android for Work devices.

 • En düşük Android güvenlik düzeltme eki düzeyi: En düşük Android düzeltme eki düzeyini belirtmek için bu ayarı kullanın.Minimum Android security patch level: Use this setting to specify the minimum Android patch level. En az bu düzeltme eki düzeyinde olmayan cihazlar uyumsuz kabul edilir.Devices that are not at least at this patch level will be noncompliant. Tarih GG-AA-YYYY biçiminde belirtilmelidir.The date must be specified the format: YYYY-MM-DD.

 • Cihaz tehdit korumasının etkinleştirilmesini iste: Cihaz tehdit koruması çözümünden alınan risk değerlendirmesini uyumluluk koşulu olarak kullanmak için bu ayarı etkinleştirin.Require device threat protection to be enabled: Use this setting to take the risk assessment from the device threat protection solution as a condition for compliance. İzin verilen en yüksek tehdit düzeyini seçin. Bu düzey aşağıdakilerden biri olabilir:Select the maximum allowed threat level, which is one of the following:

  • Hiçbiri (güvenli): Bu, en güvenli ayardır.None (secured) This is the most secure. Bu, cihazda herhangi bir tehdit olamayacağı anlamına gelir.This means that the device cannot have any threats. Herhangi bir tehdit düzeyi algılanırsa cihaz, uyumlu değil olarak değerlendirilir.If the device is detected as having any level of threats, it will be evaluated as noncompliant.
  • Düşük: Cihaz, yalnızca düşük düzeydeki tehditler varsa uyumlu olarak değerlendirilir.Low: Device is evaluated as compliant if only low level threats are present. Daha yüksek bir tehdit düzeyi, cihazı uyumlu değil durumuna getirir.Anything higher puts the device in a noncompliant status.
  • Orta: Cihazdaki tehditler düşük veya orta düzeydeyse cihaz, uyumlu olarak değerlendirilir.Medium: Device is evaluated as compliant if the threats that are present on the device are low or medium level. Yüksek düzeyde tehditler algılanırsa cihaz, uyumsuz olarak değerlendirilir.If the device is detected to have high level threats, it is determined as noncompliant.
  • Yüksek: Bu, güvenlik düzeyi en düşük olan seçenektir.High: This is the least secure. Temel olarak, tüm tehdit düzeylerine izin verir ve yalnızca raporlama amacıyla kullandığınızda yararlı olabilir.Essentially, this allows all threat levels, and perhaps only useful if you using this solution only for reporting purposes.

  Daha fazla ayrıntı için bkz. Cihaz uyumluluk ilkesi oluşturma.For more details, see Create device compliance policy.

Cihaz özelliği ayarlarıDevice property settings

 • Gerekli en düşük işletim sistemi: Cihaz en düşük işletim sistemi sürümü (OS) gereksinimini karşılamadığında uyumlu değil olarak bildirilir.Minimum OS required: When a device does not meet the minimum operating system (OS) version requirement, it is reported as noncompliant. Yükseltme hakkında bilgi içeren bir bağlantı görüntülenir.A link with information on how to upgrade is displayed. Son kullanıcı, şirket kaynaklarına erişebilmek için cihazını yükseltmeyi seçebilir.The end-user can choose to upgrade their device after which they can access company resources.

 • İzin verilen en yüksek işletim sistemi sürümü: Cihaz kuralda belirtilenden sonraki bir işletim sistemi (OS) sürümünü kullandığında, şirket kaynaklarına erişim engellenir ve kullanıcıdan BT yöneticisine başvurması istenir. Kuralda işletim sistemine izin veren bir değişiklik oluncaya kadar bu cihaz şirket kaynaklarına erişmek için kullanılamaz.Maximum OS version allowed: When a device is using an operating system (OS) version later than the one specified in the rule, access to company resources is blocked and the user is asked to contact their IT admin. Until there is a change in the rule to allow the operating system version, this device cannot be used to access company resources.