Microsoft Intune’da Android ve Samsung KNOX Standard ilke ayarlarıAndroid and Samsung KNOX Standard policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune, Android cihazlarda yapılandırabileceğiniz bir dizi yerleşik genel ayar sunar.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android devices. Buna ek olarak, Intune’da bulunmayan özel ayarlar oluşturmak için Açık Mobil Ortaklığı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (OMA-URI) değerleri belirtebilirsiniz.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Genel yapılandırma ilkesiGeneral configuration policy

Aşağıdakilerin ayarlarını yapılandırmak için Intune Android genel yapılandırma ilkesini kullanın:Use the Intune Android general configuration policy to configure settings for:

  • Mobil cihaz güvenliği ayarları - Cihazda bir dizi özelliği ve işlevi denetlemenize olanak tanıyan önceden tanımlanmış ayarlar listesinden seçim yapın.Mobile device security settings - Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Bilgi noktası modu (yalnızca Samsung KNOX Standard cihazlar için) - Bir cihazı, yalnızca belirli özelliklerin çalışmasına izin verecek şekilde kilitleyin.Kiosk mode (for Samsung KNOX Standard devices only) - Lock a device to allow only certain features to work. Örneğin, cihazın yalnızca belirttiğiniz bir yönetilen uygulamayı çalıştırmasına izin verebilir veya cihazdaki ses düğmelerini devre dışı bırakabilirsiniz.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Bu ayarlar, bir cihazın tanıtım modeli için veya satış noktası cihazı gibi yalnızca tek bir işlevi gerçekleştirmeye ayrılmış bir cihaz için kullanılabilir.These settings might be used for a demonstration model of a device or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

  • Uyumlu ve uyumsuz uygulamalar - Şirketinizdeki uyumlu veya uyumsuz uygulamaların bir listesini belirtin.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or noncompliant in your company. Android ve iOS cihazlarında, Uyumsuz Uygulamalar Raporu, listede belirttiğiniz uygulamaların kullanıcıların yüklemiş olduğu uygulamalara karşılık uyumluluğunu görmek için kullanılabilir.On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed. Rapor, uygulamanın yüklemesini engelleyemez.The report can't actually block the installation of the app.

Tip

Kullanıcılarınızın kişisel uygulamalar dahil cihazlarındaki tüm uygulamaların değerlendirileceğini ve uyumsuz uygulamaların engelleneceğini ya da uyumsuz olarak bildirileceğini anladığından emin olmak için kullanıcılara yönelik hüküm ve koşullar yapılandırabilirsiniz.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that all apps on their device, including personal apps, will be evaluated, and that noncompliant apps will either be blocked or reported as noncompliant. Kullanıcılar, uygulamalara erişmek üzere cihazlarını kaydedip şirket portalını kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları kabul etmelidir.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. Hüküm ve koşulları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da hüküm ve koşullar ilkesi ayarları.For more information about using terms and conditions, see Terms and condition policy settings in Microsoft Intune.

Aradığınız ayar bu konuda çıkmıyorsa, cihazı denetlemek için OMA-URI ayarları kullanmanıza izin veren bir Android özel ilkesi kullanarak ayar oluşturabilirsiniz.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Daha fazla bilgi için bu konunun devamındaki Özel ilke ayarları’na gidin.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Parola ayarlarıPassword settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola isteRequire a password to unlock mobile devices Desteklenen cihazlarda bir parola istenip istenmeyeceğini belirtir.Specifies whether to require a password on supported devices. EvetYes EvetYes
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Minimum parola uzunluğunu belirtir.Specifies the minimum length of the password. EvetYes EvetYes
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Cihaz silinmeden önce başarısız oturum açma sayısını belirtir.Specifies the number of sign-in failures to allow before the device is wiped. EvetYes EvetYes
Ekran kapanmadan önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before screen turns off Cihaz otomatik olarak kilitlenmeden önce işlem yapılmayan dakika sayısını belirtir.Specifies the number of minutes of inactivity before the device automatically locks. EvetYes EvetYes
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Parola değiştirilmeden önce geçmesi gereken gün sayısını belirtir.Specifies the number of days before a password must be changed. EvetYes EvetYes
Parola geçmişini anımsaRemember password history Daha önce kullanılan parolalardan kaç tanesinin hatırlanacağını belirtir.Specifies the number of previously used passwords to remember. EvetYes EvetYes
Parola geçmişini anımsa - Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önleRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Önceki parolaların yeniden kullanılmasını engeller.Prevents reuse of previous passwords. EvetYes EvetYes
Parola kalitesiPassword quality Gereken parola karmaşıklık düzeyini ve biyometrik cihaz kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.Specifies the password complexity level that's required and whether biometric devices can be used. EvetYes EvetYes
Parmak izi ile kilit açmaya izin verAllow fingerprint unlock Cihaz kilidini açmak için parmak izi kullanılmasına izin verir.Allows the use of a fingerprint to unlock the device. HayırNo EvetYes
Akıllı Kilit ve diğer güven aracılarına izin verAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 5 ve üzeri)(Android 5 and later)
Uyumlu Android cihazlarda Akıllı Kilitleme özelliğini denetlemenize izin verir.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Güven aracısı olarak da bilinen bu telefon özelliği, cihaz güvenilir bir konumdayken (örneğin, belirli bir Bluetooth cihazına bağlı ya da bir NFC etiketinin yakınında olduğunda) cihazın kilitleme ekranı parolasını devre dışı bırakmanıza veya atlamanıza izin verir. Bu ayarı kullanıcıların Akıllı Kilitleme’yi yapılandırmasını önlemek için kullanabilirsiniz.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock. EvetYes HayırNo

Şifreleme ayarlarıEncryption settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Cihazda şifrelemeyi gerektirRequire encryption on mobile device Mobil cihazdaki dosyaların şifrelenmesini gerektirir.Requires that files on the mobile device are encrypted. EvetYes EvetYes
Depolama kartlarında şifreleme isteRequire encryption on storage cards Cihaz depolama kartını şifrelemenin gerekip gerekmediğini belirtir.Specifies whether the device storage card must be encrypted. HayırNo EvetYes

Sistem ayarlarıSystem settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Ekran yakalamaya izin verAllow screen capture Kullanıcının ekran içeriğini resim olarak yakalamasına izin verir.Lets the user capture the screen contents as an image. HayırNo EvetYes
Tanılama verilerinin gönderimine izin verAllow diagnostic data submission Cihazın Google’a tanılama bilgileri göndermesine izin verir.Allows the device to submit diagnostic information to Google. HayırNo EvetYes
Fabrika sıfırlamasına izin verAllow factory reset Kullanıcının cihazda fabrika sıfırlaması gerçekleştirmesine izin verir.Allows the user to perform a factory reset on the device. HayırNo EvetYes

Bulut ayarları - belgeler ve verilerCloud settings - documents and data

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Google yedeklemesine izin verAllow Google backup Google yedeklemesi kullanmaya izin verir.Allows the use of Google backup. HayırNo EvetYes

Bulut ayarları - hesaplar ve eşitlemeCloud settings - accounts and synchronization

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Google hesabı otomatik eşitlemesine izin verAllow Google account auto sync Google hesabı ayarlarının otomatik olarak eşitlenmesine izin verir.Allows Google account settings to be automatically synchronized. HayırNo EvetYes

Uygulama ayarları - tarayıcıApplication settings - browser

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Web tarayıcısına izin verAllow web browser Cihazın varsayılan web tarayıcısının kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.Specifies whether the device's default web browser can be used. HayırNo EvetYes
Otomatik doldurmaya izin verAllow autofill Kullanılacak web tarayıcısının otomatik doldurma işlevine izin verir.Allows the autofill function of the web browser to be used. HayırNo EvetYes
Açılır pencere engelleyicisine izin verAllow pop-up blocker Web tarayıcısında açılır pencere engelleyicisinin kullanılmasına izin verir.Allows the use of the pop-up blocker in the web browser. HayırNo EvetYes
Tanımlama bilgilerine izin verAllow cookies Cihazın web tarayıcısının tanımlama bilgileri kullanmasına izin verir.Allows the device web browser to use cookies. HayırNo EvetYes
Etkin betik yazmaya izin verAllow active scripting Cihazın web tarayıcısının etkin betik kullanmasına izin verir.Allows the device web browser to use active scripting. HayırNo EvetYes

Uygulama ayarları - uygulamalarApplication settings - apps

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Google Play mağazasına izin verAllow Google Play store Kullanıcının cihazda Google Play mağazasına erişmesine izin verir.Allows the user to access the Google Play store on the device. HayırNo EvetYes

Cihaz özellikleri ayarları - donanımDevice capabilities settings - hardware

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Kameraya izin verAllow camera Cihaz kamerasının kullanılmasına izin verir.Allows the use of the device camera. EvetYes EvetYes
Çıkarılabilir depolama birimine izin verAllow removable storage Cihazda SD kartı gibi çıkarılabilir depolama birimi kullanılmasına izin verir.Allows the device to use removable storage, like an SD card. HayırNo EvetYes
Wi-Fi bağlantısına izin verAllow Wi-Fi Cihazın Wi-Fi özelliklerinin kullanımına izin verir.Allows the use of the Wi-Fi capabilities of the device. HayırNo EvetYes
Wi-Fi İnternet paylaşımına izin verAllow Wi-Fi tethering Cihazda Wi-Fi internet paylaşımı kullanımına izin verir.Allows the use of Wi-Fi tethering on the device. HayırNo EvetYes
Coğrafi konuma izin verAllow geolocation Cihazın konum bilgilerini kullanmasına izin verir.Allows the device to utilize location information. HayırNo EvetYes
NFC'ye izin verAllow NFC Cihaz destekliyorsa, yakın alan iletişimi kullanan işlemlere izin verir.Allows operations that use near field communication if the device supports it. HayırNo EvetYes
Bluetooth'a izin verAllow Bluetooth Cihazda Bluetooth özelliğinin kullanımına izin verir.Allows the use of Bluetooth on the device. HayırNo EvetYes
Kapatmaya izin verAllow power off Kullanıcının cihazı kapatmasına izin verir.Allows the user to power off the device.

Bu ayar devre dışı bırakılırsa, Samsung KNOX Standard cihazları için Cihaz temizlenmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatalarının sayısı ayarı çalışmaz.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
HayırNo EvetYes

Cihaz özellikleri ayarları - cep telefonuDevice capabilities settings - cellular

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Ses dolaşımına izin verAllow voice roaming Cihaz cep telefonu şebekesindeyken ses dolaşımına izin verir.Allows voice roaming when the device is on a cellular network. HayırNo EvetYes
Veri dolaşımına izin verAllow data roaming Cihaz cep telefonu şebekesindeyken veri dolaşımına izin verir.Allows data roaming when the device is on a cellular network. HayırNo EvetYes
SMS/MMS iletilerine izin verAllow SMS/MMS messaging Cihazda SMS ve MMS mesajlaşması kullanımına izin verir.Allows the use of SMS and MMS messaging on the device. HayırNo EvetYes

Cihaz özellikleri ayarları - özelliklerDevice capabilities settings - features

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Sesli yardıma izin verAllow voice assistant Cihazda sesli yardım yazılımının kullanımına izin verir.Allows the use of voice assistant software on the device. HayırNo EvetYes
Sesli aramaya izin verAllow voice dialing Cihazda sesli arama özelliğinin kullanımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables the voice dialing feature on the device. HayırNo EvetYes
Kopyalama ve yapıştırmaya izin verAllow copy and paste Cihazda kopyalama ve yapıştırma işlevine izin verir.Allows copy and paste functions on the device. HayırNo EvetYes
Uygulamalar arasında pano paylaşımına izin verAllow clipboard share between applications Uygulamalar arasında kopyalama ve yapıştırma için panonun kullanılmasına izin verir.Allows use of the clipboard to copy and paste between apps. HayırNo EvetYes
YouTube'a izin verAllow YouTube Cihazda YouTube kullanılmasına izin verir.Allows the use of YouTube on the device. HayırNo EvetYes

Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalar için ayarlarSettings for compliant and noncompliant apps

Uyumlu & Uyumsuz Uygulamalar listesinde, aşağıdaki bilgileri kullanan uyumlu veya uyumsuz uygulamaların bir listesini belirtin:In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps that use the following information:

Note

Tek bir ilke, yalnızca uyumlu uygulamaların veya uyumsuz uygulamaların bir listesini içerebilir.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. İkisi de aynı ilkede belirtemezsiniz.You cannot specify both in the same policy.

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kullanıcılar listelenen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluk bildirReport noncompliance when users install the listed apps Intune tarafından yönetilmeyen ve kullanıcıların yükleyip çalıştırmasını istemediğiniz uygulamaları listeler.Lists the apps that are not managed by Intune and which you do not want users to install and run. Kullanıcılar bu uygulamalardan birini yüklerse, uygulama uyumsuz uygulamalar raporunda listelenir.If users install one of these apps, it will be listed in the noncompliant apps report.
Kullanıcılar listelenen uygulamaları yüklediğinde uyumsuzluk bildirmeDo not report noncompliance when users install the listed apps İzin vermek istediğiniz uygulamaları listeler.Lists the apps that you want to allow. Uyumluluğun korunması için, kullanıcılar listelenmeyen uygulamaları yüklememelidir.To remain compliant, users must not install any apps that are not listed. Intune tarafından yönetilen uygulamalara otomatik olarak izin verilir.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
EkleAdd Seçili listeye bir uygulama ekler.Adds an app to the selected list. Uygulamanın adını, uygulama yayımcısını (isteğe bağlı) ve uygulamanın uygulama mağazasındaki URL’sini belirtin.Specify the name of the app, the app publisher (optional), and the URL of the app in the app store.

Daha fazla bilgi için bu konunun devamındaki Uygulama mağazalarının URL’lerini belirtme bölümüne bakın.For more information, see Specify URLs to app stores later in this topic.
Uygulamaları İçeri AktarImport Apps Belirttiğiniz uygulamaların virgülle ayrılmış bir listesini içeri aktarır.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. Dosyadaki biçimi, uygulama adını, yayımcıyı ve uygulama URL'sini kullanın.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
DüzenleEdit Seçilen uygulamanın adını, yayımcısını ve URL'sini düzenlemenize izin verir.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
SilDelete Seçilen uygulamayı listeden siler.Deletes the selected app from the list.

Uyumlu ve uyumsuz uygulama ayarlarını içeren ilkelerin kullanıcı gruplarına dağıtılması gerekir.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Bilgi noktası modu ayarlarıKiosk mode settings

Samsung KNOX Standard cihazlar için aşağıdaki ayarları belirtin:Specify the following settings for Samsung KNOX Standard devices:

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Cihaz bilgi noktası modundayken çalışabilecek yönetilen bir uygulama seçinSelect a managed app that can run when the device is in kiosk mode Gözat’ı seçin, sonra cihaz bilgi noktası modundayken çalışabilecek yönetilen uygulamayı seçin (mağazaya bir bağlantı olarak belirtilen uygulamalar henüz desteklenmemektedir).Choose Browse, and then select the managed app that can run when the device is in kiosk mode (apps specified as a link to the store are not currently supported). Cihazda başka hiçbir uygulamanın çalışmasına izin verilmez.No other apps will be allowed to run on the device.
Ses düzeyi düğmelerine izin verAllow volume buttons Cihazdaki ses düğmelerinin kullanımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables the use of the volume buttons on the device.
Uyku/uyandırma düğmesine izin verAllow screen sleep wake button Cihazın açma/kapatma düğmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.Enables or disables the screen sleep wake button on the device.

Uyumlu ve uyumlu olmayan uygulamalar için başvuru bilgileriReference information for compliant and noncompliant apps

Uyumlu ve uyumsuz uygulamaları izleMonitor compliant and noncompliant apps

Uyumlu Olmayan Uygulamalar Raporu 'nu kullanarak izin verilen ve engellenen uygulamaların uyumluluğunu görüntüleyin.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

Uyumlu Olmayan Uygulamalar Raporu'nu çalıştırmak içinTo run the Noncompliant Apps Report
  1. Microsoft Intune yönetim konsolunda, Raporlar > Uyumsuz Uygulamalar Raporu’nu seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

  2. Denetlemek istediğiniz cihaz gruplarını seçin.Select the device groups that you want to check. Sonra uyumlu uygulamaları mı, uyumsuz uygulamaları mı, her ikisini birden mi denetlemek istediğinizi belirleyin.Then choose whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both. Son olarak, Raporu Görüntüle’yi seçin.Finally, choose View Report.

Uygulama mağazalarının URL'lerini belirtmeSpecify URLs to app stores

Uyumlu veya uyumsuz uygulama listesinde bir uygulama URL'si belirtmek için aşağıdaki adımları uygulayın:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, take the following steps:

Google Play'in uygulamalar bölümünde kullanmak istediğiniz uygulamayı arayın.In the Apps section of Google Play, search for the app you want to use.

Uygulamanın yükleme sayfasını açın ve URL'yi panoya kopyalayın.Open the installation page for the app, and then copy the URL to the clipboard. Artık bunu uyumlu uygulamalar listesinde veya uyumsuz uygulamalar listesinde gerekli URL olarak kullanabilirsiniz.You can now use this as the URL in either the compliant or noncompliant apps list.

Örnek: Microsoft Office Mobile için Google Play'i arayın.Example: Search Google Play for Microsoft Office Mobile. Kullandığınız URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub olacaktır.The URL you use will be https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.

Özel ilke ayarlarıCustom policy settings

Android cihazlardaki özellikleri denetlemek için kullanılabilen OMA-URI ayarlarını dağıtmak için Microsoft Intune Android özel yapılandırma ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune Android custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android devices. Bunlar, birçok mobil cihaz üreticisinin, cihaz özelliklerini denetlemek için kullandığı standart ayarlardır.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Bu özellik, Intune ilkeleri ile yapılandırılabilir olmayan Android ayarlarını dağıtmanıza olanak sağlamak için tasarlanmıştır.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Intune, şu anda sınırlı sayıda Android özel ilkesi destekler.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Hangi ilkeleri yapılandırabileceğinizi öğrenmek için bu konu başlığındaki örneklere bakın.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Genel ayarlarGeneral settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AdName Intune konsolunda tanımlamanıza yardımcı olması için Android özel ilkesine benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
AçıklamaDescription Android özel ilkesine genel bakış ve onu bulmanıza yardımcı olacak diğer ilgili bilgileri sunan bir açıklama sağlayın.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

OMA-URI ayarlarıOMA-URI settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Ayar AdıSetting name Ayarlar listesinde tanımanıza yardımcı olması için OMA-URI ayarı için benzersiz bir ad girin.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Ayar açıklamasıSetting description Ayara genel bir bakış ve ayarı bulmanıza yardımcı olacak diğer ek bilgileri içeren bir açıklama sağlayın.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Veri türüData type Bu OMA-URI ayarını belirteceğiniz veri türünü seçin.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Dize, Dize (XML), Tarih ve saat, Tamsayı, Kayan nokta veya Boole değeri seçeneklerinden birini belirleyin.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (büyük küçük harfe duyarlı)OMA-URI (case sensitive) Bir ayar için sağlamak istediğiniz OMA-URI’yi belirtin.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
DeğerValue Önceden belirttiğiniz OMA-URI ile ilişkilendirilecek değeri belirtin.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

ÖrneklerExamples

Desteklenen Samsung KNOX Standard cihazlarSupported Samsung KNOX Standard devices

Şirket Portalı uygulaması, yalnızca cihazın desteklenen KNOX cihazlar listesinde görüntülendiği durumlarda MDM kaydı sırasında Samsung KNOX etkinleştirmesi yapmaya çalışır.The Company Portal app only attempts Samsung KNOX activation during MDM enrollment if the device appears in the list of supported KNOX devices. Böylece MDM kaydını önleyen KNOX kayıt hatalarının önüne geçilir.This helps avoid KNOX activation errors that prevent MDM enrollment. Samsung KNOX etkinleştirmesini desteklemeyen cihazlar, standart Android cihazlar olarak kaydedilir.Devices that don't support Samsung KNOX activation enroll as standard Android devices. Bir Samsung cihazın KNOX’u destekleyen model numaraları olabilir, diğerlerinin olamaz.A Samsung device might have some model numbers that support KNOX, while others don't. Samsung cihazlar satın alıp dağıtmadan önce, cihazınızın kurumsal bayisinden KNOX uyumluluğunu doğrulayın.Verify KNOX compatibility with your device reseller before you purchase and deploy Samsung devices.

Desteklenen Samsung KNOX cihazların yanı sıra Intune tarafından desteklenen cihazlar listesini bulabilirsiniz.You can find a list of supported Samsung KNOX devices along with the list of Intune supported devices.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies