Intune uygulama koruma ilkeleri için Azure portalıAzure portal for Intune app protection policies

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Azure portalı, aşağıdakilere yönelik uygulama koruma ilkeleri oluşturmak ve yönetmek için kullanılır:The Azure portal is used to create and manage app protection policies for:

 • Intune’a kaydedilmiş ve Intune’da yönetilen cihazlarda çalıştırılan uygulamalar.Apps running on devices that are enrolled and managed in Intune.

 • Herhangi bir MDM çözümüne kaydedilmemiş cihazlarda çalıştırılan uygulamalar.Apps running on devices that are not enrolled in any MDM solution.

 • Üçüncü taraf bir MDM çözümüne kaydedilmiş cihazlarda çalıştırılan uygulamalar.Apps running on devices that are enrolled in a third-party MDM solution.

Önemli

Azure portalı, uygulama koruma ilkeleri oluşturmaya yönelik yeni yönetim konsoludur, ancak MDM senaryoları için Intune yönetim konsolunu kullanarak Intune’a kaydedilen cihazlara yönelik uygulamaları destekleyen bir uygulama koruma ilkesi de oluşturabilirsiniz.The Azure portal is the new admin console for creating app protection policies, but you can also create an app protection policy that supports apps for devices enrolled into Intune by using the Intune admin console for MDM scenarios.

Intune yönetim konsolunda kullanılabilir tüm uygulama koruma ilkesi ayarlarını göremeyebilirsiniz.You might not see all the app protection policy settings available on the Intune admin console. Ayrıca, hem Intune yönetim konsolu hem de Azure portalında uygulama koruma ilkeleri oluşturursanız Azure portalında oluşturulan ilkeler, Intune yönetim konsolunda oluşturulan ilkeleri geçersiz kılar.Additionally, if you create app protection policies both on the Intune admin console and in the Azure portal, the policies created in the Azure portal will override the ones created on the Intune admin console. Bu senaryoda Azure portalı uygulama koruma ilkeleri, uygulamalar için geçerli olur ve kullanıcılara dağıtılır.In this scenario, the Azure portal app protection policies will be applied to the apps and deployed to users.

Azure portalında oturum açma ve başlangıç sayfanızı özelleştirmeSign in to the Azure portal and customize your start page

 1. Azure Portal’a gidin ve Intune kimlik bilgilerinizle oturum açın.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

  Azure portalı oturum açma sayfasının ekran görüntüsü

 2. Oturumunuz başarıyla açıldıktan sonra Pano'yu görürsünüz.After you've successfully signed in, you see the Dashboard. Pano sayfası özelleştirilebilir.The Dashboard page can be customized.

  Azure portalı panosunun ekran görüntüsü

 3. Soldaki menüden Daha fazla hizmet’i seçtikten sonra metin kutusu filtresine Intune yazın.Choose More services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

  Intune'un vurgulandığı Gözat menüsünün ekran görüntüsü

 4. Intune Uygulama Koruma > Intune mobil uygulama yönetimi > Tüm Ayarlar’ı seçin.Choose Intune App Protection > Intune mobile application management > All Settings.

  Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinin ekran görüntüsü

 5. (İsteğe bağlı): Başlat sayfasına bir dikey pencere sabitlemek için dikey penceredeki sabitle seçeneğini kullanabilirsiniz.(Optional): To pin a blade to the Start page, you can use the pin option on the blade. Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresi üzerindeki sabitleme simgesine tıklayarak dikey pencereyi Başlat sayfasına sabitleyin.Click the pin icon on the Intune mobile application management blade to pin that blade to the Start page.

  Raptiye simgesinin vurgulandığı Intune mobil uygulama yönetimi dikey penceresinin ekran görüntüsü

  Sabitlenmiş Intune kutucuğuyla panonun ekran görüntüsü

Sonraki adımlarNext steps

Uygulama koruma ilkelerini yapılandırmaya hazırlanınGet ready to configure app protection policies