Intune yazılım istemcisi ile genel Windows bilgisayarı yönetim görevleriCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

Uygulama hedefi: Klasik konsolda IntuneApplies to: Intune in the classic console
Azure'da Intune ile ilgili belge mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune on Azure? Buraya gidin.Go here.

Bu konu, Intune yazılımı istemcisini yükleyerek bilgisayar olarak yönettiğiniz masaüstü cihazları yönetmek için yapabileceğiniz görevleri listeler.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. Bu konu, bilgisayarları mobil cihaz olarak yönetmeyi kapsamaz.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. İstemciyi bilgisayarlarınıza henüz yüklemediyseniz bkz. Intune yazılım istemcisini yükleme.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.

Ürün geri bildiriminde bulunmak için lütfen şu sayfayı ziyaret edin Intune Feedback