Microsoft Intune’da cihaz uyumluluk ilkesi oluşturmaCreate a device compliance policy in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı altında, bir cihazın uyumlu olarak kabul edilmek için uyması gereken bir uyumluluk ilkesi oluştururken kullanabileceğiniz adımlar açıklanır.This topic outlines the steps you can use to create a compliance policy that a device must follow in order to be considered compliant.

1. Adım: Yeni bir ilke eklemeStep 1: Add a new policy

Microsoft Intune yönetim konsolu’nda, İlke > Uyumluluk İlkeleri > Ekle’yi seçin.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Compliance Policies > Add.

Intune yönetim konsolunda uyumluluk ilkesi sayfasını ve sayfanın en üstündeki menüde ekle seçeneğini gösteren ekran görüntüsü

2. Adım: Ayarlarını yapılandırmaStep 2: Configure settings

İlke Oluştur sayfasında gereken ayarları etkinleştirin:On the Create Policy page, enable the settings you require:

  • Parola ve şifreleme gibi Sistem güvenlik ayarları.The system security settings, like password and encryption.
  • Cihazın yazılım kilidinin kırılmış olup olmadığı veya Windows cihaz durumu kanıtlama hizmeti tarafından sağlıklı olarak raporlanıp raporlanmadığı gibi cihaz durumu ayarları.Device health settings, like whether or not a device is jailbroken, or is reported healthy by the Windows device health attestation service.
  • Gerekli en düşük işletim sistemi sürümü veya izin verilen en yüksek işletim sistemi sürümü gibi cihaz özelliği ayarları.Device property settings, like the minimum operating system version required or maximum operating system version allowed. İlke Oluştur sayfasının Genel sekmesi General tab of the Create Policy page

3. Adım: İlkeyi kaydetmeStep 3: Save the policy

İşiniz bittiğinde İlkeyi Kaydet'e tıklayın.When you are finished, choose Save Policy.

İlkeyi kaydettikten hemen sonra dağıtma seçeneği sağlanır veya daha sonra dağıtmayı seçebilirsiniz.You have the option to deploy the policy right after saving the policy, or you can choose to deploy it later. Yeni ilke, İlke çalışma alanının Uyumluluk İlkeleri düğümünde görüntülenir.The new policy displays in the Compliance Policies node of the Policy workspace.

4. Adım: Uyumluluk durumu geçerlilik süresini ayarlamaStep 4: Set the compliance status validity period

Cihaz uyumsuz olarak kabul edilmeden önce cihazın iade edilmesi gereken zamanı belirtmek için, uyumluluk ilkesi ayarlarına gidin ve süreyi güncelleştirin.To specify the time the device has to check in before a device is considered not compliant, go to compliance policy settings and update the time. Varsayılan olarak 30 güne ayarlanmıştır.The default is set to 30 days.

İlke menü çubuğunda uyumluluk ilkesi ayarları seçeneği

Uyumluluk ilkesi iletişim kutusu

Desteklenen ilke ayarlarıSupported policy settings

Aşağıdaki tabloda uyumluluk ilkesi ayarları ve bunların desteklendiği platformlar listelenir.The following table lists the compliance policy settings and the platforms on which they are supported.


AyarSetting iOSiOS AndroidAndroid WindowsWindows
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola gerektirRequire a password to unlock mobile devices iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Basit parolalara izin verAllow simple passwords iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later DesteklenmezNot supported Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Minimum parola uzunluğuMinimum password length iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Gerekli parola türüRequired password type iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later YokNot available Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Minimum karakter kümesi sayısıMinimum number of character sets iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later YokNot available Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Parola kalitesiPassword quality YokNot available Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
YokNot available
Parola gerekmeden önce etkin olmama süresi (dakika)Minutes of inactivity before password is required iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RT ve Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Parola geçerlilik süresi (gün)Password expiration (days) iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RT ve Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Parola geçmişini anımsaRemember password history iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RT ve Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Önceki parolaların yeniden kullanılmasını engellemePrevent reuse of previous passwords iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows RT ve Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Cihaz boş bir durumdan döndürüldüğünde parola isteRequire a password when the device returns from an idle state YokNot available YokNot available Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Cihazda şifrelemeyi gerektirRequire encryption on mobile device UygulanamazNot applicable Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Cihazların sağlıklı olarak bildirilmesini gerektirmeRequire devices to be reported as healthy YokNot available YokNot available WindowsWindows
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Cihazın Güvenliğinin kırılmamış olması veya yolda kök belirtilmemesi gerekirDevice must Not be jailbroken or rooted iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
YokNot available
E-posta hesabı, Intune tarafından yönetilmelidirEmail account must be managed by Intune iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later YokNot available YokNot available
Intune tarafından yönetilmesi gereken e-posta profilini seçmeSelect the email profile that must be managed by Intune iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later YokNot available YokNot available
Gereken en düşük işletim sistemiMinimum OS required iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
İzin verilen en yüksek işletim sistemi sürümüMaximum OS version allowed iOS 6 ve üzeriiOS 6 and later Android 4.0 ve üzeriAndroid 4.0 and later
Samsung KNOX Standard 4.0 ve üzeriSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1

Her platformda desteklenen uyumluluk ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakilerden birini seçin:Select one of the following to learn more about compliance settings supported on each platform:

Sonraki adımlarNext steps

Uyumluluk ilkesini dağıtma ve izlemeDeploy and monitor a compliance policy

Ayrıca bkz.See also

Cihaz uyumluluk ilkelerine girişIntroduction to device compliance policies