Microsoft Intune'da uygulamaları dağıtmaDeploy apps in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı altındaki bilgileri, uygulamaları Microsoft Intune’la dağıtmanıza yardımcı olması için kullanın.Use the information in this topic to help you deploy apps with Microsoft Intune.

Uygulamayı dağıtmaDeploy an app

Bu yordamda, seçilen cihaz veya kullanıcı gruplarına bir uygulama dağıtacaksınız.In this procedure, you'll deploy an app to selected groups of devices or users.

Uygulamayı dağıtmak içinTo deploy an app

 1. Yönettiğiniz uygulamaların listesini görmek için Microsoft Intune yönetim konsolunda Uygulamalar > Uygulamalar’a tıklayın.In the Microsoft Intune administration console, click Apps > Apps to view the list of apps that you manage.

 2. Dağıtmak istediğiniz uygulamayı seçin ve Dağıtımı Yönet'e tıklayın.Select the app that you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. <Uygulama adı> iletişim kutusunun Grupları Seç sayfasında, uygulamayı dağıtmak istediğiniz kullanıcı veya cihaz gruplarını seçin.In the <app name> dialog box, on the Select Groups page, choose the user or device groups to which you want to deploy the app.

 4. Dağıtım Eylemi sayfasında aşağıdakileri yapılandırın:On the Deployment Action page, configure the following:

  • Onay - Dağıtımın aşağıdakilerden hangisi olduğunu seçin:Approval - Choose whether the deployment is:
   • Gerekli (zorunlu yükleme)Required (mandatory install)
   • Kullanılabilir (kullanıcılar isteğe bağlı olarak şirket portalından yükler)Available (users install from the company portal on demand)
   • Uygulanamaz (uygulama yüklenmedi veya şirket portalında gösterilmiyor)Not Applicable (the app is not installed or shown in the company portal)
   • Kaldır (uygulama hedeflenen cihazlardan kaldırılır)Uninstall (the app is uninstalled from targeted devices)
  • Son Tarih - Gerekli yüklemeler için uygulamanın ne kadar kısa sürede dağıtılacağını seçin.Deadline - For required installations, choose how soon to deploy the app. Önceden tanımlanmış değerler arasından seçim yapabilir veya Özel’i seçip kendi son tarihinizi yapılandırabilirsiniz.You can choose from the predefined values, or you can select Custom to configure your own deadline.
 5. Dağıttığınız uygulama mobil uygulama yönetimi ilkesiyle yapılandırılabiliyorsa, Mobil Uygulama Yönetimi sayfası görüntülenir.If the app you are deploying can be configured by a mobile application management policy, the Mobile App Management page is displayed. Bu sayfada, bu uygulamayla ilişkilendirmek istediğiniz mobil uygulama yönetimi ilkesini seçin.On this page, choose the mobile application management policy that you want to associate with this app.

  Hangi Microsoft uygulamalarının mobil uygulama yönetimi ilkeleriyle uyumlu olduğuna bakın.See which Microsoft apps are compatible with mobile application management policies.

 6. Dağıttığınız uygulama Intune VPN profilleriyle uyumluysa, VPN Profili sayfası görüntülenir.If the app you are deploying is compatible with Intune VPN profiles, the VPN Profile page is displayed. Bu sayfada, iOS uygulamalarını dağıttığınız bir VPN profiliyle ilişkilendirmeyi seçebilirsiniz.On this page, you can choose to associate iOS apps with a VPN profile that you have deployed. Uygulama başlatıldığında VPN bağlantısı otomatik olarak açılır.The VPN connection automatically opens when the app is launched. Bir VPN profilini kullanıma sunmak için Uygulama Başına VPN profil ayarının etkinleştirilmesi gerekir.To make a VPN profile available, it must have the Per-app VPN profile setting enabled. Profilleri uygulamalarla ilişkilendirmeyle ilgili bilgiler dahil olmak üzere VPN profillerini yapılandırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Microsoft Intune’da VPN bağlantıları.For information about how to configure VPN profiles, including information about how to associate profiles with apps, see VPN connections in Microsoft Intune.

ÖrnekExample

Bu örnekte, uygulamayı bir iOS cihazına Kullanılabilir olarak dağıtıyorsunuz.In this example, you deployed the app as Available to an iOS device. Uygulama, kullanıcıların cihazlarında şirket portalında görünür ve kullanıcılar tarafından buradan yüklenebilir.The app displays on users' devices in the company portal, and users can install it from there.

Örneğin bu ekran görüntüsünde, özel bir simgeye sahip Dış Bağlantı yükleme türü kullanılarak iOS için Bing uygulaması dağıtılmış.For example, in this screenshot, the Bing for iOS app was deployed by using the External Link installation type with a custom icon. Şirket portalında bu uygulamayı öne çıkan uygulama olarak görüntüleyin ve vurgulayın seçeneği belirlenmiş.The option Display this as a featured app and highlight it in the company portal was selected.
iOS kullanılabilir uygulamasıiOS available app

Uygulamayı bir iOS cihazına Gerekli olarak dağıttıysanız, kullanıcı bir uygulamanın yüklemeye hazır olduğuna ilişkin bir bildirim alır.If you deployed the app as Required to an iOS device, the user will get a notification that an app is ready to install. Örneğin bu ekran görüntüsünde, iOS için Çalışma Klasörleri uygulaması Uygulama mağazasından yönetilen iOS uygulaması yükleme türü kullanılarak dağıtılmıştır.For example, in this screenshot, the Work Folders for iOS app was deployed by using the Managed iOS app from the app store installation type.
iOS gerekli uygulamasıiOS required app

Sonraki adımlarNext steps

Uygulamayı dağıttıktan sonra, ilerleme durumunu izleyebilirsiniz.After you deploy an app, you'll want to monitor its progress. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune’da uygulamaları izleme.For more information, see Monitor apps in Microsoft Intune.