Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator uygulamasını ve iOS uygulama yapılandırma ilkesini dağıtmaDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy

Uygulama hedefi: Klasik konsolda IntuneApplies to: Intune in the classic console
Azure'da Intune ile ilgili belge mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune on Azure? Buraya gidin.Go here.

Başlamadan önceBefore you begin

Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator uygulamasını ve iOS uygulama yapılandırma ilkesini dağıtmak içinTo deploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS app configuration policy

 1. Intune klasik konsolunda, Uygulamalar > Uygulamalar’ı seçin ve yönetebileceğiniz uygulamaların listesini görüntüleyin.In the Intune classic console, choose Apps > Apps to view the list of apps that you can manage.

 2. Aşağıdaki uygulamaları seçin:Select the following apps:

  a.a. Microsoft AuthenticatorMicrosoft Authenticator

  b.b. Android için Skycure uygulamasıSkycure app for Android

  c.c. iOS için Skycure uygulamasıSkycure app for iOS

  Intune klasik konsolu dağıtılabilecek tüm uygulamalar

 3. Dağıtımları Yönet’i seçin, Skycure kullanıcılarını içeren Azure AD güvenlik grubunu seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.Choose Manage Deployments, select the Azure AD security group that has the Skycure users, then click Next.

 4. Dağıtım Eylemi sayfasında, Onay açılan listesinden Gerekli Yükleme’yi seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.On the Deployment Action page, select the option Required Install from the Approval drop-down list, then click Next.

  Intune klasik konsolu Dağıtım Eylemi

 5. VPN profili sayfasında, VPN İlkesi açılan listesinden Hiçbiri’ni seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.On the VPN profile page, select the option None from the VPN Policy drop-down list, then click Next.

 6. Mobil Uygulama Yapılandırması sayfasında, Uygulama Yapılandırma İlkesi açılan listesinden daha önce oluşturulmuş olan iOS Uygulama Yapılandırma İlkesini seçin ve ardından Son’a tıklayın.On the Mobile App Configuration page, select the iOS App Configuration Policy previously created from the App Configuration Policy drop-down list, then click Finish.

  Intune klasik konsolu Mobil uygulama yapılandırması

Sonraki adımlarNext steps

Intune ile Skycure tümleştirmesini kurmaSet up the Skycure integration with Intune

Ürün geri bildiriminde bulunmak için lütfen şu sayfayı ziyaret edin Intune Feedback