Skycure iOS uygulaması yapılandırma ilkesini indirmeDownload Skycure iOS app configuration policy

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Başlamadan önceBefore you begin

Sonraki adımları gerçekleştirmek için Skycure Yönetim Konsolu’nda oturum açmalısınız.You need to log in to the Skycure Management Console to perform the next steps.

İpucu

Microsoft Internet Explorer 11 veya Edge kullanıyorsanız, Skycure Yönetim konsolunu açarken In-Private modunu kullanmanız gerekebilir.If using Microsoft Internet explorer 11 or Edge, you might need to open the Skycure Management console using In-Private mode.

iOS uygulaması yapılandırma ilkesini indirmek içinTo download the iOS app configuration policy

  1. Skycure Yönetim Konsolu’na gidin.Go to Skycure Management Console.

  2. Skycure yönetici kimlik bilgilerinizi girin ve Devam’a tıklayın.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

    Skycure Yönetim konsolu oturum açma

    Önemli

    Skycure yöneticisi kullanıcı adı, Azure Active Directory’de geçerli bir kullanıcı hesabı olması gereken bir e-posta hesabıdır; böyle olmazsa, oturum açılamaz.The Skycure admin username is an e-mail account that must be a valid user account in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. Skycure, Çoklu Oturum Açma (SSO) kullanarak yöneticisinin kullanıcı adını doğrulamak için Azure Active Directory kullanır.Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin username using Single Sign On (SSO).

  3. Ayarlar > Cihaz Yönetimi Tümleştirmeleri > EMM Tümleştirme Seçimi’ne gidin, Microsoft Intune’u seçin ve ardından seçiminizi kaydedin.Go to Settings > Device Management Integrations > EMM Integration Selection, choose Microsoft Intune, then save your selection.

  4. Tümleştirme kurulum dosyaları bağlantısına tıklayın ve oluşturulan *.zip dosyasını kaydedin.Click on the Integration setup files link and save the generated *.zip file. Bu .zip dosyası, klasik Intune portalında iOS uygulaması yapılandırma ilkesini oluşturmak için kullanılacak olan skycure_configuration.plist dosyasını içerir.The .zip file contains the skycure_configuration.plist file, which will be used to create the iOS app configuration policy in the Intune classic portal.

Skycure Tümleştirmesi kurulum dosyaları

Sonraki adımlarNext steps

Skycure uygulamalarını, Microsoft Authenticator uygulamasını ve iOS yapılandırma ilkesini eklemeAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS configuration policy