Microsoft Intune’da Windows sürümünü yükseltme ilkesi ayarlarıWindows edition upgrade policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune Sürüm Yükseltme İlkesi, aşağıdaki Windows 10 sürümlerinden birini çalıştıran cihazları farklı bir sürüme otomatik olarak yükseltmenizi sağlar:The Microsoft Intune Edition Upgrade Policy lets you automatically upgrade devices that run one of the following Windows 10 versions to a different edition:

  • Windows 10 MasaüstüWindows 10 Desktop
  • Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic
  • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

Aşağıdaki yükseltme yolları desteklenmektedir:The following upgrade paths are supported:

  • Windows 10 Pro'dan Windows 10 Enterprise'aFrom Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 Home'dan Windows 10 Education'aFrom Windows 10 Home to Windows 10 Education
  • Windows 10 Mobile'dan Windows 10 Mobile Enterprise'aFrom Windows 10 Mobile to Windows 10 Mobile Enterprise
  • Windows 10 Holographic Pro'dan Windows 10 Holographic Enterprise'aFrom Windows 10 Holographic Pro to Windows 10 Holographic Enterprise

Başlamadan önceBefore you start

Cihazları en son sürüme yükseltmeye başlamadan önce aşağıdakilerden birine sahip olmanız gerekir:Before you begin to upgrade devices to the latest version, you will need one of the following:

  • İlkeyle hedeflediğiniz tüm cihazlara Windows’un yeni sürümünü yüklemek için geçerli bir ürün anahtarı (Windows 10 Masaüstü sürümleri için).A product key that is valid to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). Çoklu Etkinleştirme Anahtarları (MAK) veya Anahtar Yönetimi Sunucusu (KMS) anahtarlarından herhangi birini kullanabilirsiniz.You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys. veya İlkeyle hedeflediğiniz tüm cihazlara Windows’un yeni sürümünü yüklemek için gerekli lisans bilgilerini içeren bir Microsoft lisans dosyası (Windows 10 Mobile ve Windows 10 Holographic sürümleri için).or A license file from Microsoft that contains the licensing information to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
  • Hedeflediğiniz Windows 10 cihazları Microsoft Intune’a kayıtlı olmalıdır.The Windows 10 devices that you target must be enrolled in Microsoft Intune. Intune bilgisayar istemcisi yazılımını çalıştıran bilgisayarlar ile sürüm yükseltme ilkesini kullanamazsınız.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

Sürüm yükseltme ilkesi ayarlarıEdition upgrade policy settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
AdName Sürüm yükseltme ilkesi için bir ad girin.Enter a name for the edition upgrade policy.
AçıklamaDescription İsteğe bağlı olarak, Intune konsolunda ilkeyi tanımanıza yardımcı olacak bir açıklama girin.Optionally, enter a description for the policy that helps you identify it in the Intune console.
Yükseltilecek sürümEdition to upgrade to Açılan listede, hedef cihazları yükseltmek istediğiniz Windows 10 Masaüstü, Windows 10 Holographic veya Windows 10 Mobile sürümünü seçin.From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you want to upgrade targeted devices to.
Ürün AnahtarıProduct Key Microsoft’tan aldığınız ve tüm hedeflenen Windows 10 Masaüstü cihazlarını yükseltmek için kullanılabilen ürün anahtarını belirtin.Specify the product key that you obtained from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices.
Ürün anahtarı içeren bir ilke oluşturduğunuzda, ürün anahtarını daha sonra düzenleyemezsiniz.After you create a policy that contains a product key, you cannot edit the product key later. Bunun nedeni, anahtarın güvenlik nedeniyle engellenmesidir.This is because the key is obscured for security reasons. Ürün anahtarını değiştirmek için tüm anahtarı yeniden girmeniz gerekir.To change the product key, you must enter the entire key again.
Lisans DosyasıLicense File Microsoft’tan aldığınız ve hedeflenen cihazları yükseltmek istediğiniz Windows Holographic veya Windows 10 Mobile sürümünün lisans bilgilerini içeren lisans dosyasını seçmek için Gözat’ı seçin.Choose Browse to select the license file you obtained from Microsoft that contains license information for the Windows Holographic, or Windows 10 Mobile edition that you want to upgrade targeted devices to.

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies