Microsoft Intune ile şirket kaynaklarına erişimi etkinleştirmeEnable access to company resources with Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Microsoft Intune Wi-Fi, VPN ve e-posta profilleri, kullanıcılarınızın nerede olurlarsa olsunlar, işlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları dosyalara ve kaynaklara erişim kazanmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışır.Microsoft Intune Wi-Fi, VPN, and email profiles work together to help your users gain access to the files and resources that they need to do their work wherever they are. Sertifika profilleri bu erişimin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.Certificate profiles help secure that access.

Wi-Fi profilleri ve desteklenen platformlarWi-Fi profiles and supported platforms

Kablosuz ağ ayarlarını kullanıcılarınıza dağıtın.Deploy wireless network settings to your users. Bu ayarlar, kullanıcılarınızın şirket ağına bağlanmalarını kolaylaştırır.These settings make it easy for your users to connect to the corporate network.

Desteklenen platformlarSupported platforms

Windows 8.1 ve üzeriWindows 8.1 and later Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Evet (Windows Wi-Fi profilini içeri alabilirsiniz)Yes (You can import a Windows Wi-Fi profile.) Evet (OMA-URI’yi yapılandırabilirsiniz)Yes (You can configure OMA-URI.) EvetYes EvetYes EvetYes

VPN profilleri ve desteklenen platformlarVPN profiles and supported platforms

Sanal özel ağ (VPN) ayarlarını kullanıcılarınıza dağıtın.Deploy virtual private network (VPN) settings to your users. Bu ayarlar, kullanıcıların şirket ağındaki kaynaklara bağlanmalarını kolaylaştırır.These settings make it easy for users to connect to resources on the corporate network.

Windows 8.1 ve üzeriWindows 8.1 and later Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes

E-posta profilleri ve desteklenen platformlarEmail profiles and supported platforms

Kuruluşunuzdaki cihazlarda yerel e-posta istemcisi ayarlarını oluşturun, dağıtın ve izleyin.Create, deploy, and monitor native email client settings on devices in your organization.

Windows 8.1 ve üzeriWindows 8.1 and later Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
HayırNo EvetYes EvetYes HayırNo EvetYes

Note

Bu Intune ekibi blog gönderisi, OMA-URI kullanarak Windows Phone 8.1 Wi-Fi profilinin nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verir.This Intune team blog post gives information about how to configure a Windows Phone 8.1 Wi-Fi profile using OMA-URI.

Sertifika profilleri ve desteklenen platformlarCertificate profiles and supported platforms

Kablosuz ağlar ve VPN bağlantıları gibi şirket kaynaklarına güvenli erişime yardımcı olur.Help secure access to company resources including wireless networks and VPN connections.

Windows 8.1 ve üzeriWindows 8.1 and later Windows Phone 8.1 ve üzeriWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes EvetYes