Klasik Intune portalında Lookout MTD bağlantısını etkinleştirmeEnable Lookout MTD connection in the Intune classic portal

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Intune'da Lookout Mobile Threat Defense (MTD) bağlantısını etkinleştirmek için Lookout konsolunda Intune Bağlayıcısı’nı zaten yapılandırmış olmanız gerekir.To enable the Lookout Mobile Threat Defense (MTD) connection in Intune, you should have already configured the Intune Connector in the Lookout console. Bunu henüz yapmadıysanız Lookout Mobile Threat Defense aboneliğinizi ayarlamanız gerekir.If you have not already done so, you should Set up your Lookout Mobile Threat Defense subscription.

Intune’da Lookout MTP bağlantısını yapılandırmak için Microsoft Intune Yönetici konsolundaki Yönetim sayfasında Üçüncü Taraf Hizmet Tümleştirmesi’ni seçin.To enable the Lookout MTP connection in Intune, on the Administration page in the Microsoft Intune administrator console, choose Third Party Service Integration. Lookout durumu’nu seçin ve iki durumlu düğmeyi kullanarak MTP ile Eşitleme’yi etkinleştirin.Choose Lookout status and enable Synchronization with MTP using the toggle button.

Etkinleştirme iki durumlu düğme vurgulanmış şekilde Lookout eşitleme sayfasının ekran görüntüsü

Önemli

Uyumluluk ilkesi kuralları oluşturmadan ve koşullu erişimi yapılandırmadan önce Lookout for Work uygulamasını yapılandırmanız gerekir.You must configure the Lookout for Work app before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Bu, uygulamanın, e-postaya veya diğer şirket kaynaklarına erişim sağlamadan önce son kullanıcılar için hazır ve kullanılabilir olmasını sağlar.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Bu, Intune yönetici konsolunda Lookout ve Intune tümleştirmesi kurulumunu tamamlar.This completes the setup of the Lookout and Intune integration in the Intune administrator console. Bu çözümü uygulamak için ilerideki birkaç adım Lookout for Work uygulamaları ilkesinin dağıtılmasını içerir.The next few steps to implement this solution involve deploying the Lookout for Work apps policy.

Sonraki adımlarNext steps

Lookout for Work uygulamasını yapılandırmaConfigure Lookout for Work app