Intune’da Skycure Mobile Threat Defense’i etkinleştirmeEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune

Uygulama hedefi: Klasik konsolda IntuneApplies to: Intune in the classic console
Azure'da Intune ile ilgili belge mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune on Azure? Buraya gidin.Go here.

Skycure mobil tehdit korumasını etkinleştirmek için Skycure konsolunda Intune Bağlayıcısı’nı zaten yapılandırmış olmanız gerekir.To enable the Skycure mobile threat defense, you should have already configured the Intune Connector in the Skycure console.

Intune'da Skycure MTD bağlantısını etkinleştirmek içinTo enable the Skycure MTD connection in Intune

  1. Intune klasik konsoluna gidin ve kimlik bilgilerinizi girin.Go to the Intune classic console then enter your credentials.

  2. Yönetici > Üçüncü Taraf Hizmet Tümleştirmesi’ni seçin, sonra Skycure Durumu’nu seçin ve iki durumlu düğmeyi kullanarak MTD ile Eşitleme’yi etkinleştirin.Choose Admin > Third Party Service Integration, then choose Skycure Status and enable Synchronization with MTD using the toggle button.

    Intune klasik konsolunda Skycure’u Etkinleştirme iki durumlu düğmesi

Önemli

Uyumluluk ilkesi kuralları oluşturmadan ve koşullu erişimi yapılandırmadan önce Skycure uygulamalarını yapılandırmanız gerekir.You must configure the Skycure apps before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Bu, uygulamanın, e-postaya veya diğer şirket kaynaklarına erişim sağlamadan önce son kullanıcılar için hazır ve kullanılabilir olmasını sağlar.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Bu, Intune yönetici konsolunda Skycure ve Intune tümleştirmesi kurulumunu tamamlar.This completes the setup of the Skycure and Intune integration in the Intune administrator console. Bu çözümü uygulamak için sonraki birkaç adım Skycure for Work uygulamalarının dağıtılmasını ve Uyumluluk ilkesinin ayarlanmasını içerir.The next few steps to implement this solution involve deploying the Skycure for Work apps and setting up the compliance policy.

Sonraki adımlarNext steps

Skycure Mobile Threat Defense uyumluluk ilkesi oluşturmaCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy

Ürün geri bildiriminde bulunmak için lütfen şu sayfayı ziyaret edin Intune Feedback