Microsoft Intune’da Exchange ActiveSync ilkesi ayarlarıExchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Exchange ActiveSync tarafından yönetilen cihazlardaki özellikleri ve işlevleri denetleyen ayarları yapılandırmak için Microsoft Intune Exchange ActiveSync ilkesini kullanın.Use the Microsoft Intune Exchange ActiveSync policy to configure settings that control a range of features and functionality on devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Parola ayarlarıPassword settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Mobil cihazların kilidini açmak için bir parola isteRequire a password to unlock mobile devices Cihazların parola kullanılarak kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirtir.Specifies whether devices must be locked by using a password.
(Windows RT çalıştıran cihazlara uygulanamaz).(not applicable to devices running Windows RT).
Gerekli parola türüRequired password type Gerekli parola türünü belirtir (yalnızca sayısal veya alfasayısal gibi).Specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
En düşük parola uzunluğuMinimum password length Cihaz parolasında bulunması gereken en az karakter sayısını belirtir.Specifies the minimum number of required characters in the device password.
Basit parolalara izin verAllow simple passwords ‘0000’ ve ‘1234’ gibi basit parolalar kullanıp kullanamayacağınızı belirtir.Specifies whether you can use simple passwords, which include ‘0000’ and ‘1234’.
Cihaz silinmeden önce izin verilen yinelenen oturum açma hatası sayısıNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Cihaz temizlenmeden önce bir kullanıcının kaç kez hatalı parola girebileceğini belirtir.Specifies the number of times that a user can enter an incorrect password before the device is wiped.
Parola kullanım süresi (gün)Password expiration (days) Cihaz parolasının kaç gün sonra değiştirilmesi gerektiğini belirtir.Specifies the number of days after which the device password must be changed.
Parola geçmişini anımsaRemember password history Önceden kullanılmış parolaların kullanımına izin verilip verilmeyeceğini belirtir.Specifies whether to not allow the use of previously used passwords.
Parola geçmişini anımsaÖnceki parolaların yeniden kullanılmasını önleRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Daha önce kullanılan kaç parolanın yeniden kullanılamayacağını belirtir.Specifies the number of previously used passwords that can't be used again.
Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısıMinutes of inactivity before password is required Ekran kilitlenmeden önce cihazın boşta beklemesi gereken süreyi belirtir.Specifies the amount of time that a device must be idle before the screen is locked.

Şifreleme ayarlarıEncryption settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Mobil cihazda şifreleme iste1Require encryption on mobile device1 Desteklendiği durumlarda bir cihazdaki verilerin şifrelenmesini zorunlu kılar.Requires the data on a device to be encrypted when supported.

Windows Phone 8 cihazları için bunu Evetolarak ayarlamanız gerekir.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

iOS cihazlarda şifrelemeyi etkinleştirmek için Mobil cihazların kilidini açmak için parola iste ayarını etkinleştirin.To enable encryption on iOS devices, enable the Require a password to unlock mobile devices setting.
Depolama kartlarında şifreleme isteRequire encryption on storage cards SD kartı gibi dış depolama alanlarında depolanan verilerin şifrelenmesini zorunlu kılar (desteklenen cihazlarda).Requires data that is stored on external storage such as an SD card to be encrypted (on supported devices).

1 Windows 8.1 çalıştıran cihazlar için ek bilgiler1 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • Windows 8.1 çalıştıran cihazlarda şifrelemeyi zorunlu kılmak istiyorsanız Windows için Aralık 2014 MDM istemci güncelleştirmesi’ni her bir cihaza yüklemeniz gerekir.If you want to enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Windows 8.1 cihazları için bu ayarı etkinleştirirseniz, cihazın tüm kullanıcılarının bir Microsoft hesabı olmalıdır.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Şifrelemenin Windows 8.1 cihazlarda çalışmasını istiyorsanız cihazın Microsoft InstantGo donanım sertifika gereksinimlerini karşılaması gerekir.If you want encryption to work for Windows 8.1 devices, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Bir Windows 8.1 cihazda şifrelemeyi zorunlu kılarsanız kurtarma anahtarına yalnızca kullanıcının OneDrive hesabına erişmek için gerekli olan Microsoft Hesabından erişilebilir.If you enforce encryption on a Windows 8.1 device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from the user's OneDrive account. Bu anahtarı bir kullanıcı adına kurtaramazsınız.You cannot recover this key on behalf of a user.

E-posta ayarlarıEmail settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kullanıcıların e-posta eklerini indirmesine izin verAllow users to download email attachments E-posta eklerinin cihaza indirilip indirilmeyeceğini belirtir.Specifies whether email attachments can be downloaded to the device.
E-posta eşitleme süresiEmail synchronization period Alınan e-postaların cihazla kaç gün boyunca eşitleneceğini belirtir.Specifies the number of days of received email that will be synchronized to the device.
Exchange ActiveSync ayarlarını tam olarak desteklemeyen mobil cihazların Exchange ile eşitleme yapmasına izin verAllow mobile devices that don’t fully support Exchange ActiveSync settings to synchronize with Exchange Bir veya birden çok Exchange ActiveSync ayarını desteklemeyen cihazlarda Exchange erişimine izin verilip verilmeyeceğini belirtir.Specifies whether to allow Exchange access on devices that don't support one or more Exchange ActiveSync settings.

Tarayıcı ayarlarıBrowser settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Web tarayıcısına izin verAllow web browser Cihazda web tarayıcısının kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.Specifies whether the web browser on the device can be used.
(Windows RT veya Windows Phone’da kullanılamaz).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Donanım ayarlarıHardware settings

Ayar adıSetting name AyrıntılarDetails
Kameraya izin verAllow camera Cihazdaki kameranın kullanılıp kullanılamayacağını belirtir.Specifies whether the camera on the device can be used.
(Windows RT veya Windows Phone’da kullanılamaz).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Ayrıca bkz.See also

Microsoft Intune ilkeleriyle cihazlarınızda ayarları ve özellikleri yönetmeManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies