Uygulama başına VPN yapılandırması için paket aile adı (PFN) bulmaFind a package family name (PFN) for per-app VPN configuration

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Uygulama başına VPN’yi ayarlamak için bir PFN bulmanın iki yolu vardır.There are two ways to find a PFN so that you can set up a per-app VPN.

Windows 10 bilgisayarında yüklü bir uygulama için PFN bulmaFind a PFN for an app that's installed on a Windows 10 computer

Üzerinde çalıştığınız uygulama zaten bir Windows 10 bilgisayarında yüklüyse, PFN’yi almak için Get-AppxPackage PowerShell cmdlet’ini kullanabilirsiniz.If the app that you are working with is already installed on a Windows 10 computer, you can use the Get-AppxPackage PowerShell cmdlet to get the PFN.

Get-AppxPackage cmdlet’inin söz dizimi:The syntax for Get-AppxPackage is:

Parameter Set: __AllParameterSets Get-AppxPackage [[-Name] <String> ] [[-Publisher] <String> ] [-AllUsers] [-User <String> ] [ <CommonParameters>]

Note

PFN’yi alabilmek için PowerShell’i yönetici olarak çalıştırmanız gerekebilir.You may have to run PowerShell as an admin to retrieve the PFN.

Örneğin, bilgisayarda yüklü tüm evrensel uygulamalar hakkındaki bilgileri almak için Get-AppxPackage kullanın.For example, to get info about all the universal apps installed on the computer, use Get-AppxPackage.

Adının tamamını veya bir kısmını bildiğiniz bir uygulama hakkındaki bilgileri almak için Get-AppxPackage *<app_name> kullanın.To get info about an app when you know the name or part of the name, use Get-AppxPackage *<app_name>. Uygulamanın tam adını bilmediğiniz durumlarda joker karakter kullanmanın özellikle çok yararlı olduğunu aklınızda bulundurun.Note the use of the wildcard character, which is particularly helpful if you're not sure of the full name of the app. Örneğin, OneNote’la ilgili bilgi almak için Get-AppxPackage *OneNote kullanın.For example, to get the info for OneNote, use Get-AppxPackage *OneNote.

OneNote için şu bilgiler alınır:Here is the information retrieved for OneNote:

Name : Microsoft.Office.OneNote

Publisher : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

Architecture : X64

ResourceId :

Version : 17.6769.57631.0

PackageFullName : Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

InstallLocation : C:\Program Files\WindowsApps

\Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

IsFramework : False

PackageFamilyName : Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe

PublisherId : 8wekyb3d8bbwe

Uygulama bilgisayarda yüklü olmadığında bir PFN bulmaFind a PFN if the app is not installed on a computer

  1. https://www.microsoft.com/store/apps adresine gidin.Go to https://www.microsoft.com/store/apps.
  2. Arama çubuğuna uygulamanın adını girin.Enter the name of the app in the search bar. Bizim örneğimizde, OneNote için arama yapın.In our example, search for OneNote.
  3. Uygulamanın bağlantısını seçin.Choose the link to the app. URL’nin sonunda bir dizi harf olduğuna dikkat edin.Note that the URL has a series of letters at the end. Bizim örneğimizde, URL şöyle görünür: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.In our example, the URL looks like this: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.
  4. Farklı bir sekmede, şu URL’yi yapıştırın: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata.In a different tab, paste the following URL, https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata. <app id> bölümünü, https://www.microsoft.com/store/apps adresinden aldığınız uygulama kimliğiyle değiştirin (3. adımdaki URL’nin sonunda yer alan harf serisi).Replace <app id> with the app id that you got from https://www.microsoft.com/store/apps - that series of letters at the end of the URL in step 3. Bizim OneNote örneğimizde, şunu yapıştırırsınız: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.In our example of OneNote, you'd paste: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.

Microsoft Edge istediğiniz bilgileri görüntüler; Internet Explorer’da bilgileri görmek için ’ı seçin.Microsoft Edge shows the information that you want; in Internet Explorer, choose Open to see the information. PFN değeri ilk satırda verilir.The PFN value is given on the first line. İşte bizim örneğimizin sonuçları:Here are the results for our example:

{ "packageFamilyName": "Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe", "packageIdentityName": "Microsoft.Office.OneNote", "windowsPhoneLegacyId": "ca05b3ab-f157-450c-8c49-a1f127f5e71d", "publisherCertificateName": "CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US" }