Microsoft Intune’da iOS cihazları için uyumluluk ilkesi ayarlarıCompliance policy settings for iOS devices in Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bu konu başlığı altında açıklanan ilke ayarları iOS 8.0 ve üstünü çalıştıran cihazlar için geçerlidir.The policy settings described in this topic apply to devices running iOS 8.0 and later.

Diğer platformlar hakkında bilgi arıyorsanız, aşağıdakilerden birine bakın:If you are looking for information about other platforms, select one of the following:

Sistem güvenliği ayarlarıSystem security settings

ParolaPassword

 • Mobil cihazların kilidini açmak için parola gerektir: Kullanıcıların cihazlarına erişebilmek üzere bir parola girmelerini gerektirmek için bunu Evet olarak ayarlayın.Require a password to unlock mobile devices: Set this to Yes to require the user to enter a password before they can access their device. Parola kullanılan iOS cihazları şifrelenir.iOS devices that use a password are encrypted.

 • Basit parolalara izin ver: Kullanıcıların 1234 veya 1111 gibi basit parolalar oluşturmalarına izin vermek için bunu Evet olarak ayarlayın.Allow simple passwords: Set this to Yes to let the user create a simple password like 1234 or 1111.

 • En düşük parola uzunluğu: Kullanıcı parolasının içermesi gereken en düşük rakam veya karakter sayısını belirtin.Minimum password length: Specify the minimum number of digits or characters that the user’s password must have.

 • Gerekli parola türü: Kullanıcıların oluşturacağı parolanın Alfasayısal mı, yoksa Sayısal mı olacağını belirtin.Required password type: Specify whether the user must create an Alphanumeric password or a Numeric password.

 • Karakter kümesi sayısı alt sınırı: Gerekli parola türü Alfasayısal olarak ayarlandıysa, bu ayar, parolanın içermesi gereken karakter kümesi sayısı alt sınırını belirtir.Minimum number of character sets: If you set Required password type to Alphanumeric, use this setting to specify the minimum number of character sets that the password must have. Dört karakter kümesi şunlardır:The four character sets are:

  • Küçük harflerLowercase letters
  • Büyük harflerUppercase letters
  • SimgelerSymbols
  • SayılarNumbers

  Daha yüksek bir sayı ayarlanırsa kullanıcının daha karmaşık bir parola oluşturması gerekir.Setting a higher number will require the user to create a password that is more complex.

  iOS cihazları için bu ayar, parolaya eklenmesi gereken özel karakterlerin (örneğin, !, #, &) sayısını gösterir.For iOS devices, this setting refers to the number of special characters (for example, !, #, &) that must be included in the password.

 • Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı: Kullanıcı parolasını yeniden girmeden önce boşta geçen süreyi belirtin.Minutes of inactivity before password is required: Specify the idle time before the user must reenter their password.

 • Parola kullanım süresi (gün): Kullanıcı parolasının süresi dolup yeni bir parola oluşturulması gerekmeden önce geçmesi gereken gün sayısını seçin.Password expiration (days): Select the number of days before the user’s password expires and they must create a new one.

 • Parola geçmişini anımsa: Kullanıcının önceden kullanılan parolaları oluşturmasını engellemek için bu ayarı Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önle ile birlikte kullanın.Remember password history: Use this setting in conjunction with Prevent reuse of previous passwords to restrict the user from creating previously used passwords.

 • Önceki parolaların yeniden kullanılmasını önleme: Parola geçmişini anımsa seçeneğini belirlediyseniz, önceden kullanılmış ve yeniden kullanılamayacak olan parola sayısını belirtin.Prevent reuse of previous passwords: If you selected Remember password history, specify the number of previously used passwords that cannot be reused.

 • Cihaz boşta durumundan çıkarken parola iste: Bu ayarı, Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçen dakika sayısı ayarıyla birlikte kullanın.Require a password when the device returns from an idle state: Use this setting together with the in the Minutes of inactivity before password is required setting. Parola istenmeden önce herhangi bir işlem yapılmadan geçecek dakika cinsinden süre ayarında belirtilen süre boyunca etkin olmayan bir cihaza erişmek için kullanıcıdan bir parola girmesi istenir.The user is prompted to enter a password to access a device that has been inactive for the time specified in the Minutes of inactivity before password is required setting.

E-posta profiliEmail profile

 • E-posta hesabı Intune tarafından yönetilmelidir: Bu seçenek Evet olarak ayarlandığında, cihazın kendisine dağıtılan e-posta profilini kullanması gerekir.Email account must be managed by Intune: When this option is set to Yes, the device must use the email profile deployed to the device. Aşağıdaki durumlarda cihaz uyumsuz olarak kabul edilir:The device is considered noncompliant in the following situations:

  • E-posta profili, uyumluluk ilkesi tarafından hedeflenen kullanıcı grubu dışındaki bir kullanıcı grubuna dağıtılır.The email profile is deployed to a user group other than the user group that the compliance policy targets.
  • Kullanıcı, cihaza dağıtılan Intune e-posta profiliyle eşleşen bir e-posta hesabını cihazda zaten ayarlamıştır.The user has already set up an email account on the device that matches the Intune email profile deployed to the device. Intune, kullanıcı tarafından sağlanan profilin üzerine yazamaz ve bu nedenle yönetemez.Intune cannot overwrite the user-provisioned profile, and therefore cannot manage it. Uyumluluğu güvence altına almak için kullanıcının mevcut e-posta ayarlarını kaldırması gerekir.To ensure compliance, the user must remove the existing email settings. Ardından, Intune yönetilen e-posta profilini yükleyebilir.Then, Intune can install the managed email profile.
 • Intune tarafından yönetilmesi gereken e-posta profilini seçin: E-posta hesabı Intune tarafından yönetilmelidir ayarı seçildiyse, Intune e-posta profilini belirtmek için Seçin’i işaretleyin.Select the email profile that must be managed by Intune: If the Email account must be managed by Intune setting is selected, choose Select to specify the Intune email profile. E-posta profili cihazda mevcut olmalıdır.The email profile must be present on the device.

  E-posta profilleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Microsoft Intune ile e-posta profilleri kullanarak şirket e-postasına erişimi yapılandırma.For details about email profiles, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.

Cihaz durumu ayarlarıDevice health settings

 • Cihaza jailbreak uygulanmamış veya kök erişim izni verilmemiş olmalıdır: Bu ayarı etkinleştirirseniz, jailbreak uygulanmış cihazlar uyumlu olmaz.Device must not be jailbroken or rooted: If you enable this setting, jailbroken devices will not be compliant.

Cihaz özellikleriDevice properties

 • Gerekli en düşük işletim sistemi: Cihaz en düşük işletim sistemi sürümü gereksinimini karşılamadığında uyumlu değil olarak bildirilir.Minimum OS required: When a device does not meet the minimum OS version requirement, it is reported as noncompliant. Yükseltme hakkında bilgi içeren bir bağlantı gösterilir.A link with information on how to upgrade appears. Kullanıcı cihazını yükseltmeyi seçebilir.The user can choose to upgrade their device. Bundan sonra, şirket kaynaklarına erişebilir.After that, they can access company resources.

 • İzin verilen en yüksek işletim sistemi sürümü: Cihaz kuralda belirtilenden sonraki bir işletim sistemi sürümünü kullandığında, şirket kaynaklarına erişim engellenir ve kullanıcıdan BT yöneticisine başvurması istenir. Kuralda işletim sistemine izin veren bir değişiklik oluncaya kadar bu cihaz şirket kaynaklarına erişmek için kullanılamaz.Maximum OS version allowed: When a device is using an OS version later than the one specified in the rule, access to company resources is blocked and the user is asked to contact their IT admin. Until there is a change in rule to allow the OS version, this device cannot be used to access company resources.