Microsoft Intune kullanarak toplu satın alınan uygulamaları yönetmeManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Şunlar için geçerlidir: Klasik portalda IntuneApplies to: Intune in the classic portal
Azure portalında Intune hakkında belgeler mi arıyorsunuz?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Buraya gidin.Go here.

Bazı uygulama depoları, kuruluşunuzda çalıştırmak istediğiniz bir uygulama için birden fazla lisans satın almanıza olanak sağlayabilir.Some app stores give you the ability to purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Bu durum, satın alınan uygulamaların birden fazla kopyasın izlemeye yönelik yönetim yükünü azaltmanıza yardımcı olabilir.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Microsoft Intune lisans bilgilerini uygulama mağazasından içeri aktararak, kaç lisans kullandığınızı izleyerek ve sahip olduğunuzdan fazla uygulama kopyasını yüklemenizi önleyerek, böyle bir program aracılığıyla satın aldığınız uygulamaları yönetmenize yardımcı olur.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through such a program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Hangi tür uygulamaları yönetebilirsiniz?Which types of apps can you manage?

iOS uygulama mağazasından ve İş İçin Microsoft Mağazası’ndan toplu olarak satın aldığınız uygulamaları Intune ile yönetebilirsiniz.With Intune, you can manage apps that you purchased in volume from the iOS app store, and the Microsoft Store for Business. Mağazaların her birinden gelen lisanslı uygulamaların nasıl yönetileceğini keşfetmek için, aşağıdaki konu başlıklarından birini seçin:To discover how to manage licensed apps from each store, choose one of the topics below: